ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח בריאות

ברוכים הבאים למנוע השוואת ביטוחי הבריאות המתקדם בישראל המאפשר לבצע בדיקת פוליסת ביטוח בריאות לכל המשפחה לפני רכישה או העברה ממסלול למסלול, במגוון חברות הביטוח: מגדל, כלל, הראל, פניקס, ביטוח ישיר, איילון, אליהו, מנורה, ועוד.

אליהו -  בריאות מקיפהכיסוי ניתוחים פרטיים בישראל
התוכנית מעניקה לך את האפשרות לבחור בין פיצוי כספי לכל סוגי הניתוחים או תחליף ניתוח, לבין כיסוי מלא לניתוחים אצל ספקי הסכם, על פי שיקול דעתך הבלעדי. הכיסוי כולל:
• שכר רופא מנתח לפי בחירת המבוטח בארץ .
• שכר רופא מרדים שבהסכם ובהעדר הסכם עם הרופא המרדים סך השווה ל 30% משכר המנתח.
• עלות שימוש חדר ניתוח / טיפול נמרץ.
• אשפוז לאחר ניתוח לתקופה מרבית של 30 יום.
• מימון עלויות של: תרופות, בדיקות מעבדה, בדיקות הדמיה, בדיקות פתולוגיות במהלך האשפוז לפני ואחרי הניתוח.
• שתלים עד לתקרה של 15,000 ש"ח.

לחילופין, כיסוי לניתוחים על פי תקרת פיצוי:
הפוליסה מקנה פיצוי בגין ניתוח שבוצע בבי"ח פרטי בישראל ללא מעורבות החברה בסכום המפורט ברשימת הניתוחים כמצוין בתנאי הפוליסה. וכן פיצוי מוגדל במקרה שבוצעו במבוטח שני ניתוחים במסגרת תקופת אשפוז אחת.
כיסוי הוצאות ניתוח חו"ל
תנאים זהים לכיסוי ניתוחים בארץ.
• ניתוח בחו"ל אשר מלווה בשהייה בחו"ל במשך למעלה מ 10 ימי אשפוז - שיפוי במלוא עלות כרטיס טיסה אחד לאדם שילווה את המבוטח.
• פיצוי בשיעור של 150 $ בגין כל יום אשפוז ולמשך תקופה כוללת שלא תעלה על 30 ימי אשפוז, החל מהיום ה 10 לאשפוז ואילך.
• הטסה רפואית - שיפוי המבוטח בגין הטסה רפואית מחו"ל לישראל לאחר ניתוח שבוצע בחו"ל עד לתקרה של 2,000 $ למקרה ביטוח.
כיסוי השתלות וטיפול מיוחד בחו"ל
אינו כולל כיסוי השתלות וטיפולים מיוחדים בחול
כיסוי תחליף ניתוח
שיפוי בגין טיפול מחליף ניתוח במלוא עלות הטיפול ועד תקרה של 50% מעלות הניתוח שנחסך מהמבוטח.
תרופות מחוץ לסל בריאות
אינו כולל כיסוי לתרופות מחוץ לסל בריאות
פיזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפול לאחר ניתוח
מימון טיפולי פיזיותרפיה ו/או שיקום עקב ניתוח בתקופת האשפוז לאחר ניתוח.
הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
אינו כולל הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
התייעצות עם רופא מומחה
• שתי התייעצויות, טרום ניתוח: עם הרופא המנתח בפועל, או עם רופא מומחה אחר.
• התייעצות לאחר ניתוח עד 90 יום מביצוע הניתוח.
פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
אינו כולל פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
פיצוי עבור אובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי לאובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
השתתפות עצמית
• קיום התייעצות לפניי או אחריי הניתוח עם מומחה שלא ביצע את הניתוח - עד תקרה של 750 ש"ח ובהשתתפות עצמית של 20%.
כיסויים ושירותים נוספים
• כיסוי גם למקרה ביטוח הנובע מפעולות טרור,תאונת עבודה ו/או דרכים.
פרמיה
₪ 58.39
תשלום חודשי

קבל הצעה לביטוח בריאות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

ביטוחי בריאות נוספים של חברת הביטוח אליהו
המידע הכלול במערכת ההשוואות עשוי להשתנות מעת לעת ולהיות לא מדויק - תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.
בריאות זה אינפומד – אתר רפואה המקיף בישראל