ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח בריאות

ברוכים הבאים למנוע השוואת ביטוחי הבריאות המתקדם בישראל המאפשר לבצע בדיקת פוליסת ביטוח בריאות לכל המשפחה לפני רכישה או העברה ממסלול למסלול, במגוון חברות הביטוח: מגדל, כלל, הראל, פניקס, ביטוח ישיר, איילון, אליהו, מנורה, ועוד.

הפניקס -  קו ראשוןכיסוי ניתוחים פרטיים בישראל
אינו כולל כיסוי ניתוחים פרטיים בארץ
כיסוי הוצאות ניתוח חו"ל
אינו כולל הוצאות ניתוח חול
כיסוי השתלות וטיפול מיוחד בחו"ל
מימון הוצאות עבור השתלה באחד משלושה מסלולים:
1. השתלות (ללא תקרה) וטיפולים מיוחדים בחו“ל, תשלום עבור:
• השתלת האיברים כבד, כליה, לב, ריאה, לב-ריאה, לבלב
• השתלת מח עצמות, תאי גזע ודם טבורי שמקורם מגורם זר ומהמבוטח עצמו
• השתלת שחלה
• השתלת מעי
• השתלת לב מלאכותי ו/או קוצב סרעפתי לחולי ALS
• איבר מבעל חיים - עד סכום ביטוח מרבי של 3,100,000 ₪
• הוצאות בגין הערכה רפואית לפני ביצוע השתלה או טיפול מיוחד בחו“ל עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה
• גמלה חודשית לאחר השתלה בחו“ל ובארץ (לתקופה של 24 חודשים), וטיפולי המשך עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה
• פיצוי לאחר ביצוע השתלה בחו“ל לאחר שובו של המבוטח לישראל כנקוב בתנאי הפוליסה
• כיסוי הוצאות לאיתור תרומת מח עצם עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה
• כיסוי הוצאות להבאת מומחה לישראל לביצוע ההשתלה עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה
• כיסוי להטסת גופה לישראל עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה
• כיסוי הוצאות לשהייה בחו“ל עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה
2. פיצוי חד פעמי ע“ס 365,000 ₪ לאחר ביצוע ההשתלה בגין מימונה בחו“ל
• גמלה חודשית לאחר השתלה בחו“ל ובארץ (לתקופה של 24 חודשים)
3. פיצוי ע“ס 365,000 ₪ בגין הצורך הרפואי בהשתלה
כיסוי עלות טיפולים מיוחדים בחו“ל עד תקרת ביטוח של 800,000 ₪ (לכל תקופת הביטוח):
• גמלה חודשית למשך שנה לאחר טיפול מיוחד או ניתוח מיוחד בחו“ל במידה וקופת החולים השתתפה במימונה בשיעור 25% לפחות
• טיפולי המשך בחו“ל עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה
• פיצוי כספי במקרה של טיפול כימותראפי כנקוב בתנאי הפוליסה
שיפוי בגין שירות רפואי הכרוך במתן התרופות עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה
כיסוי תחליף ניתוח
אינו כולל כיסוי תחליף ניתוח
תרופות מחוץ לסל בריאות
סל הזהב - תרופות שאינן נכללות בסל הבריאות:
• כיסוי לתרופה המוגדרת OFF LABEL, תרופות יתומות, וכן ל לתוספי מזון (תכשיר מזון רפואי ו/או ויטמינים או מינרליים) שהצורך בהם הומלץ בשילוב טיפול תרופתי על ידי רופא מומחה לטיפול במחלה של המבוטח
• עד תקרת כיסוי של 12,000,000 ₪ בכל תקופת הביטוח לכל מקרי הביטוח יחד, ועד תקרה של 3,000,000 ₪ המתחדש כל שנתיים
• ללא השתתפות עצמית בתרופות שעלותן מעל 400 ₪ לחודש (למעט ברכישת תרופות גנריות המכוסות בסל הבריאות)
• הזכאות אינה מותנית בחלוקה לקבוצות של מחלות
• פיצוי בעת קבלת שיפוי מלא מגורם אחר בגין מקרה הביטוח - 15% מעלות התרופה על פי המחיר המרבי שאושר על ידי משרד הבריאות
• פיצוי בעת קבלת שיפוי מלא מגורם אחר בגין מקרה ביטוח - 15% מעלות השתתפות הגורם האחר
• פיצוי כספי במקרה של טיפול כימותראפי - 200 ₪ לכל יום טיפול כימותראפי ולא יותר מאשר 30 יום לכל תקופת הביטוח
• שיפוי בגין שירות רפואי הכרוך במתן התרופה - עד 250 ₪ ליום ולא יותר מ-60 יום לכל מקרה ביטוח
פיזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפול לאחר ניתוח
אינו כולל כיסוי הוצאות פיזיוטרפיה, ריפוי ועיסוק וטיפול לאחר ניתוח
הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
הפוליסה אינה כוללת כיסוי לשירותים אמבולטוריים,
ניתן להרחיבה ולכלול כיסויים אמבולטוריים
התייעצות עם רופא מומחה
אינו כולל התייעצות עם רופאים מומחים
פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
אינו כולל פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
פיצוי עבור אובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי לאובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
השתתפות עצמית
במקרה של הוצאות איתור תורם מח עצם ו/ או תאי גזע מדם היקפי - השתתפות עצמית של %10 ולא יותר מ-13,000 ש”ח.
כיסויים ושירותים נוספים
כתב שירות תזונה בהתאמה אישית:
מוצר המשלים את תפיסת הגנטיקה והרפואה המותאמת אישית - התאמת תוכנית תזונה לפי פרמטרים רפואיים ובהתאם לבדיקות הרפואיות
• מוקד מקצועי לאבחון תזונתי אונליין
• אפליקציית לקוח מתקדמת למעקב אחר המצב התזונתי/ בריאותי
• הנחה ברכישת תוספי תזונה בהתאמה ובהכנה אישית. (מספק השירותים שבהסכם עם “הפניקס“)
פרמיה
₪ 39.01
תשלום חודשי

קבל הצעה לביטוח בריאות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

המידע הכלול במערכת ההשוואות עשוי להשתנות מעת לעת ולהיות לא מדויק - תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.
בריאות זה אינפומד – אתר רפואה המקיף בישראל