ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח בריאות

ברוכים הבאים למנוע השוואת ביטוחי הבריאות המתקדם בישראל המאפשר לבצע בדיקת פוליסת ביטוח בריאות לכל המשפחה לפני רכישה או העברה ממסלול למסלול, במגוון חברות הביטוח: מגדל, כלל, הראל, פניקס, ביטוח ישיר, איילון, אליהו, מנורה, ועוד.

הראל -  הראל ש.ר.פ. Preferred Platinumכיסוי ניתוחים פרטיים בישראל
כיסוי עבור כל הניתוחים כולל:
• שכר מנתח פרטי
• שכר רופא מרדים
• הוצאות חדר ניתוח
• ייעוץ פרטי לפני הניתוח
• חוות דעת נוספת לגבי הצורך בניתוח
• בדיקה פתולוגית
• תותבת/ שתל
• הוצאות אשפוז עד 30 ימים, אח/ות פרטי/ת במהלך הניתוח והסעה באמבולנס
• פיצוי מיוחד בגין ביצוע ניתוח במערכת הציבורית
• פיצוי בגין ניתוח שבוצע בבי"ח פרטי וקופת חולים משתתפת בהוצאותיו
כיסוי הוצאות ניתוח חו"ל
• כיסוי לניתוח פרטי המבוצע בחו"ל - כיסוי שכר מנתח, אשפוז עד 30 יום, עלות חדר ניתוח, בדיקה פתולוגית ואביזר מושתל.
• כיסויים נילווים לניתוח - הטסה רפואית, הטסת גופה, הבאת מומחה לביצוע הניתוח בישראל, הכוונה ומתן מידע בנוגע לספקי השירות הרלוונטיים, ייעוץ ועזרה בסידורי שהייה למלווה, הנחה בביטוח נסיעות לחו"ל למלווה, העברות מבוטח ומלווה, הוצאות טיסה למלווה במקרה שהמבוטח הוטס בהטסה רפואית.
• כיסויים נלווים לניתוחים שבגינם שהה המבוטח באשפוז מעל 10 ימים - הוצאות שהייה, אחות פרטית, הוצאות החלמה, המשך מעקב רפואי בחו"ל, הוצאות שיקום.
כיסוי השתלות וטיפול מיוחד בחו"ל
כיסוי מקיף להשתלות לב, לב-ריאה, ריאה, כבד, כליה, לבלב, מח עצם, מעי ושחלות בשני מסלולים עיקריים המותאמים לבקשת המבוטח: כיסוי מלא ללא תקרה במרכזים הרפואיים שבהסכם או פיצוי חד פעמי במקרים בהם החברה לא השתתפה במימון הטיפול או ההשתלה.
הכיסוי כולל:
• הוצאות אשפוז עד 60 יום לפני ביצוע ההשתלה בחו"ל או הטיפול המיוחד בחו"ל ועד 305 יום לאחר ביצועם
• תשלום לצוות המנתח והוצאות חדר ניתוח
• הוצאות טיסה ושהייה בחו"ל למבוטח ומלווה/ים, הטסה רפואית במקרה הצורך, והעברות
• הוצאות טיפולי המשך
• הטסת גופה במקרה פטירה חו"ח
• הוצאות הבאת מומחה לישראל (לביצוע ההשתלה או הטיפול המיוחד)
• גמלה חודשית לפני ביצוע השתלה למועמד להשתלה עד שישה חודשים
• גמלה חודשית לאחר ביצוע השתלה עד 24 חודשים
כיסוי תחליף ניתוח
כיסוי זה מאפשר לקבל טיפולים רפואיים חדשניים בטכנולוגיות מחליפות ניתוח בארץ ובחו"ל במקום ניתוחים וטיפולים חודרניים. הכיסוי הינו לפי תקרת כיסוי השווה ל- %200 מתקרת הכיסוי אם היה מבוצע הטיפול בישראל
הכיסוי כולל שכר רופא מומחה למתן ייעוץ נוסף מקדמי, הנוגע לביצוע הטיפול החלופי ו/או מתן ייעוץ לאחר ביצוע הטיפול בטכנולוגיה מחליפת ניתוח, עד לסך הנקוב בדף פרטי הביטוח לייעוץ ובהשתתפות עצמית של %20 עבור כל ייעוץ ועד שני ייעוצים בגין מקרה ביטוח אחד, האחד לפני ביצוע הטיפול החלופי והשני לאחריו.
בנוסף, שכר רופא המבצע את הטיפול, הוצאות חדר ניתוח או חדר טיפולים, הוצאות אשפוז.
תרופות מחוץ לסל בריאות
כיסוי זה מאפשר לך קבלת תרופות שאינן ברשימת התרופות בסל הבריאות (חוק בריאות ממלכתי), או שאינן מכוסות למבוטח במסגרת הסל (במקרים בהם ההתוויה הקבועה בסל שונה מהצורך הנדרש למבוטח) בסכום ביטוח מרבי בסך 1,000,000 ₪ המתחדש אחת לשלוש שנים. כמו כן מאפשר הכיסוי קבלת תרופות יתום (למחלות נדירות), תרופות off label ותרופות ניסיוניות.
• ללא השתתפות עצמית למרשם לתרופות שעלותן לחודש הינה מעל 10,000 ₪.
• במסגרת התכנית קיימת השתתפות עצמית ע"ס של 400 ₪ למרשם, עבור תרופות שאינן בסל או תרופות שבסל אך אינן מכוסות בגין התוויה, והשתתפות עצמית ע"ס של 800 ₪ למרשם עבור תרופות off label ותרופות יתום.
פיזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפול לאחר ניתוח
עד 12 טיפולי שיקום לאחר ניתוח בחו"ל - פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, התעמלות שיקומית, ושיקום כושר הדיבור
הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
אינו כולל הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
התייעצות עם רופא מומחה
• ייעוץ פרטי לפני הניתוח
• חוות דעת נוספת לגבי הצורך בניתוח
• שני ייעוצים פרטיים עם טובי הרופאים המומחים בעת גילוי אחת מהמחלות הבאות: סרטן, אי ספיקת כליות, שבץ מוחי, התקף לב, עיוורון ונכות מלאה ותמידית.
• רופא מלווה אישי - שירות ייחודי המאפשר למבוטח במקרים רפואיים מוגדרים, לקבל מידע, ייעוץ רפואי נוסף וליווי בתהליך אבחון מחלה, לפני ובעת טיפול רפואי והחלמה ממצב רפואי. למנוי המתמודד עם מצב רפואי או מחלה, יצוות מנהל רפואי אישי שהינו רופא מומחה, אחות על פי הצורך ומתאמת שירות, אשר ילוו אותו ואת בני משפחתו בתהליך קבלת ההחלטות הרפואיות משלב האבחנה ובמשך הטיפול הרפואי וההחלמה למשך 3 חודשים.
פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
אינו כולל פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
נפטר המבוטח במהלך 7 ימים מהיום בו עבר ניתוח המכוסה במסגרת נספח זה (יום הניתוח ועוד 6 ימים) תשלם החברה ליורשיו על-פי צו ירושה ו/או צו קיום צוואה בנוסף לתגמולי הביטוח סכום נוסף כנקוב בדף פרטי הביטוח. בתנאי שהמבוטח מעל גיל 21 ומתחת לגיל 65.
פיצוי עבור אובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
החברה תשלם למבוטח פיצוי חודשי כנקוב בדף פרטי הביטוח במקרה של אובדן מוחלט של כושר העבודה שנגרם כתוצאה ישירה מביצוע ניתוח המכוסה במסגרת נספח זה ובתנאי שהמבוטח מעל גיל 21 ומתחת לגיל 65 ושהיה כשיר לעבוד עבודה מלאה, עובר ליום ביצוע הניתוח ו/או 6 חודשים בטרם בוצע הניתוח.
פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
• בניתוח בחו"ל - החברה תכסה את הוצאות החלמת המבוטח שנדרשה על ידי המנתח שביצע בפועל את הניתוח, וזאת מוסד החלמה מוכר בישראל לתקופה שלא תעלה על 90 ימים ובתנאי כי השירותים סופקו בתוך 30 יום ממועד ביצוע הניתוח חו"ל. המבוטח יהיה זכאי להחזר בגובה %80 מההוצאות בהן נשא בפועל, ועד לסכום הנקוב בדף פרטי הביטוח.
• במקרה של השתלה - יהיה המבוטח זכאי לסכום חודשי כנקוב בדף פרטי הביטוח, אשר ישולם למבוטח לאחר ביצוע ההשתלה בארץ או מיום חזרתו ארצה, למשך תקופה מרבית של 24 חודשים
פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
השתתפות עצמית
• השתלות בארץ ובחו"ל וטיפולים מיוחדים בחו"ל – 70,723 ₪ לטיפול מיוחד שלא תואם ע"י החברה.
• תרופות מיוחדות - כנקוב בדף פרטי הביטוח.
• שירותים רפואיים ייחודיים – השתתפות עצמית בהתאם לשירות הניתן.
• לחיות בריא – השתתפות עצמית בהתאם לשירות הניתן.
• מנוי בעת "אירוע לב" – 70% ממחיר המשדר הקרדיאלי באותה עת
• בייעוץ לפני טיפול מחליף ניתוח - 20 % לכל ייעוץ
כיסויים ושירותים נוספים
• רופא מלווה אישי -
שירות ייחודי המאפשר למבוטח במקרים רפואיים מוגדרים, לקבל מידע, ייעוץ רפואי נוסף וליווי בתהליך קבלת ההחלטות הרפואיות משלב האבחנה ובמשך הטיפול הרפואי למשך 3 חודשים.
• שירות רפואי לילי בבית המבוטח.
• שירות סיוע וייעוץ פסיכולוגי.
• שירות חירום ועזרה ראשונה לשיכוך כאבי שיניים
• מוקד מידע טלפוני זמין 24 שעות ביממה, המקיף מגוון שירותי מידע ובכלל זה שירותי מידע ברפואת ילדים ומשפחה ועוד
• לחיות בריא - שירותי רפואה מונעת ואיכות חיים המאפשרים למבוטח לשמור על חיים בריאים ואיכותיים יותר, ובכלל זה ייעוץ דיאטטי, גמילה מעישון, הפגת מתחים ועוד
• מנוי בעת אירוע לב - מגוון שירותים ייחודיים שיינתנו לך לאחר קרות אירוע לב כגון: צנתור או ניתוח מעקפים
• ילד רביעי ואילך באותו מוצר אינו משלם פרמיה
פרמיה
₪ 133.97
תשלום חודשי

קבל הצעה לביטוח בריאות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

המידע הכלול במערכת ההשוואות עשוי להשתנות מעת לעת ולהיות לא מדויק - תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.
בריאות זה אינפומד – אתר רפואה המקיף בישראל