ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח בריאות

ברוכים הבאים למנוע השוואת ביטוחי הבריאות המתקדם בישראל המאפשר לבצע בדיקת פוליסת ביטוח בריאות לכל המשפחה לפני רכישה או העברה ממסלול למסלול, במגוון חברות הביטוח: מגדל, כלל, הראל, פניקס, ביטוח ישיר, איילון, אליהו, מנורה, ועוד.

הפניקס -  בריאות על בטוחכיסוי ניתוחים פרטיים בישראל
כיסוי ביטוחי מלא לניתוחים/טיפולים גדולים, השכיחים ביותר: צנתור לב, בלון לב, צנתור + בלון, ניתוח לב, ניתוח הרניה, ניתוח קטרקט, כריתת רחם, כריתת שד, ניתוח מח, ניתוח גב, ניתוח פרוסטאטה. במידה והניתוח יבוצע בבית חולים שבהסכם על ידי רופא שבהסכם, יינתן כיסוי מלא והתשלום יעשה ישירות לביה"ח ולרופא. במידה והניתוח יבוצע על ידי רופא שלא בהסכם, ישופה המבוטח בסכום המרבי על פי הפוליסה.
עקרי הכיסוי:
• שכר רופא מנתח.
• שכר רופא מרדים.
• הוצאות חדר ניתוח כולל תותבת ו/או בדיקה פתולוגית.
• הוצאות אשפוז המבוטח בבית חולים.
• שכר אח/ות פרטי/ת בעת שהותו של המבוטח בבית חולים.
• שירותי הסעה באמבולנס לשם ביצוע הניתוח.
• התייעצות עם המנתח הפרטי שביצע בפועל את הניתוח.
• טיפולים פיזיוטרפים למבוטח אשר עבר ניתוח גב.

גמלה לאחר ניתוח גדול - גמלה חודשית בסך של 4,063 ש"ח לאחר ניתו לב (מעקפים) או ניתוח מח, למשך 3 חודשים.

פיצוי של 30% במקרה של ניתוח במסגרת קופת חולים
כיסוי הוצאות ניתוח חו"ל
אינו כולל הוצאות ניתוח חול
כיסוי השתלות וטיפול מיוחד בחו"ל
כיסוי להשתלות בארץ ובחו"ל, ניתוחים / טיפולים מיוחדים בחו"ל -  כיסוי להשתלות איבר בארץ ובחו"ל ללא תקרה: כבד, כליה, לב, ריאה, לב-ריאה, לבלב ומח עצם.

גמלה חודשית לאחר השתלה בחו"ל בסך של 4,131 ש"ח לחודש, לתקופה של 24 חודשים, לאחר השתלה שבוצעה בחו"ל' או לחילופין במקרה של השתלה בחו"ל, ניתנת למבוטח אופציה חלופית לקבל פיצוי חד פעמי בגובה 60,000 $ שישולם לאחר ביצוע ההשתלה.

כיסוי לניתוחים וטיפולים מיוחדים בחו"ל אשר אינם ניתנים לביצוע בארץ - עד תקרת כיסוי מרבית של 100,000 $.
כיסוי תחליף ניתוח
אינו כולל כיסוי תחליף ניתוח
תרופות מחוץ לסל בריאות
אינו כולל כיסוי לתרופות מחוץ לסל בריאות
פיזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפול לאחר ניתוח
אינו כולל כיסוי הוצאות פיזיוטרפיה, ריפוי ועיסוק וטיפול לאחר ניתוח
הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
אינו כולל הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
התייעצות עם רופא מומחה
אינו כולל התייעצות עם רופאים מומחים
פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
אינו כולל פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
ביטוח חיים - תשלום פיצוי חד פעמי בגובה של 83,119 ש"ח במקרה של מות המבוטח, כתוצאה מניתוח שברשימת הניתוחים במהלך או תוך 7 ימים מהיום בו עבר את הניתוח.
פיצוי עבור אובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
גימלה בסך של 3,298 ש"ח לחודש תשולם למבוטח במקרה של אובדן מוחלט של כושר עבודה הנגרם כתוצאה מביצוע ניתוח שברשימת הניתוחים. הגימלה תשולם החל מתום תקופת ההמתנה (3 חודשים), לתקופה מרבית של 24 חודשים.
פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
השתתפות עצמית
אינו כולל השתתפות עצמית
כיסויים ושירותים נוספים
כיסוי לתאונות דרכים או טרור - הפוליסה תכסה מקרי ביטוח הקשורים לתאונות דרכים או טרור

שירותי חירום ועזרה ראשונה לשיכוך כאבי שיניים - טיפול לעזרה ראשונה ושיכוך כאבים במקרה של כאבי שיניים המחייב טיפול מתוך רשימת טיפולים (על פי פירוט המופיע בפוליסה), ובלבד שהמבוטח לא זומן לטיפול מראש. המבוטח יפנה למוקד טלפוני ובאמצעותו יופנה למוקד חירום.
ילד שני ואילך חינם.
תשלום מיוחד למשפחה.
פרמיה
₪ 46.81
תשלום חודשי

קבל הצעה לביטוח בריאות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

המידע הכלול במערכת ההשוואות עשוי להשתנות מעת לעת ולהיות לא מדויק - תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.
בריאות זה אינפומד – אתר רפואה המקיף בישראל