ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח בריאות

ברוכים הבאים למנוע השוואת ביטוחי הבריאות המתקדם בישראל המאפשר לבצע בדיקת פוליסת ביטוח בריאות לכל המשפחה לפני רכישה או העברה ממסלול למסלול, במגוון חברות הביטוח: מגדל, כלל, הראל, פניקס, ביטוח ישיר, איילון, אליהו, מנורה, ועוד.

כלל -  מדיכלל ניתוחים בישראל ומחליפי ניתוח 2016כיסוי ניתוחים פרטיים בישראל
ינתן כיסוי מלא עבור:
  • שכר מנתח בהסכם
  • שכר מרדים בהסכם
  • הוצאות חדר ניתוח
  • הוצאות ציוד מתכלה ושתלים
  • תרופות במהלך הניתוח והאשפוז
  • בדיקות שבוצעו כחלק מהניתוח
  • הוצאות אשפוז עד ל- 30 ימי אשפוז, כולל אשפוז לפני ניתוח

לנותן שירות שאינו בהסכם ינתן החזר לפי הסכומים הרשומים באתר האינטרנט של חברת הביטוח.
כיסוי הוצאות ניתוח חו"ל
אינו כולל הוצאות ניתוח חול
כיסוי השתלות וטיפול מיוחד בחו"ל
אינו כולל כיסוי השתלות וטיפולים מיוחדים בחול
כיסוי תחליף ניתוח
כיסוי טיפול מחליף ניתוח כולל:
  • שכר הרופא המומחה.
  • הוצאות חדר ניתוח או חדר טיפולים בבית חולים או מרפאה.
  • הוצאות אשפוז בגין תקופת האשפוז בפועל.

לנותן שירות שבהסכם – ישולם הכיסוי במלואו.
לנותן שירות שאינו בהסכם – ינתן החזר לפי הרשום באתר האינטרנט של חברת הביטוח.
תרופות מחוץ לסל בריאות
אינו כולל כיסוי לתרופות מחוץ לסל בריאות
פיזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפול לאחר ניתוח
אינו כולל כיסוי הוצאות פיזיוטרפיה, ריפוי ועיסוק וטיפול לאחר ניתוח
הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
אינו כולל הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
התייעצות עם רופא מומחה
עד 3 התייעצויות בכל שנת ביטוח, בגין התייעצות בישראל אגב ניתוח בישראל או אגב טיפול מחליף ניתוח בישראל:
למומחה בהסכם - החזר מלא.
למומחה שאינו בהסכם - החזר עד 1,200 ש"ח בגין התייעצות.
פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
אינו כולל פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
פיצוי עבור אובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי לאובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
השתתפות עצמית
אין
כיסויים ושירותים נוספים
אינו כולל כיסויים ושירותים נוספים
פרמיה
₪ 56.00
תשלום חודשי

קבל הצעה לביטוח בריאות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

המידע הכלול במערכת ההשוואות עשוי להשתנות מעת לעת ולהיות לא מדויק - תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.
בריאות זה אינפומד – אתר רפואה המקיף בישראל