ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח בריאות

ברוכים הבאים למנוע השוואת ביטוחי הבריאות המתקדם בישראל המאפשר לבצע בדיקת פוליסת ביטוח בריאות לכל המשפחה לפני רכישה או העברה ממסלול למסלול, במגוון חברות הביטוח: מגדל, כלל, הראל, פניקס, ביטוח ישיר, איילון, אליהו, מנורה, ועוד.

כלל -  אחריות מורחבתכיסוי ניתוחים פרטיים בישראל
כיסוי לכל סוגי הניתוחים בכפוף לתנאי הפוליסה:
• שכר מנתח.
• שכר רופא מרדים.
• הוצאות חדר ניתוח.
• דמי אשפוז.
• בדיקה פתולוגית.
• עלות שתל - עד 18,000 ש"ח.
• שכר אחות לאחר ניתוח - 635 ש"ח ליום ועד 8 ימי אשפוז.
• שירותי הסעה באמבולנס.
• פיצוי למבוטח בגין ביצוע ניתוח בבית חולים ציבורי - אם לא השתתף המבטח בתשלום כלשהו ישלם למבוטח פיצוי בגובה 50% מסכום מנתח הסכם בגין הניתוח שבוצע או 770 ש"ח ליום בגין אשפוז ועד 14 ימים.
• פיצוי למבוטח בגין ביצוע ניתוח בבית חולים פרטי בהשתתפות קופת החולים - אם לא השתתף המבטח בתשלום כלשהו ישלם למבוטח פיצוי בגובה מחצית ערך ההוצאות הנחסכות למבטח בבית החולים הפרטי בו בוצע הניתוח.
כיסוי הוצאות ניתוח חו"ל
כיסוי עלויות אשפוז וניתוח בתיאום ואישור בכתב מראש.
במקרה של ניתוח לב פתוח (לא כולל ניתוח מעקפים), ניתוח מוח או ניתוח אחר אשר תקופת האשפוז בעקבותיו תעלה על 8 ימים רצופים או ניתוח הצלת שמיעה או ראיה, זכאי המבוטח גם לפיצוי עבור ההוצאות הבאות:
• הוצאות בגין רכישת כרטיס טיסה למבוטח ולמלווה אחד במחלקת תיירות רגילה. אם המבוטח הינו קטין - יכוסו הוצאות רכישת כרטיס טיסה עבור שני מלווים.
• הוצאות שהיית המלווה בחו"ל - 700 ש"ח ליום ועד ל 30 ימים, במקרה של 2 מלווים 1,000 ש"ח ליום ועד ל 30 ימים.
• המשך מעקב רפואי בחו"ל בכפוף לתנאי הפוליסה.
• הוצאות הטסת גופה.
ניתוח אשר ביצועו בחו"ל לא אושר מראש יזכה את המבוטח בהיקף הוצאות שהיו משולמות אם היה הניתוח מבוצע בישראל.
כיסוי השתלות וטיפול מיוחד בחו"ל
כיסוי הוצאות השתלה בלא תקרת סכום - אצל נותן שירות או באישור ותיאום מראש עם המבטח או אפשרות לפיצוי חד פעמי בגובה 235,000 ש"ח לאחר ההשתלה בחו"ל בלבד.
כיסוי טיפול מיוחד בחו"ל עד 432,500 ש"ח.
פיצוי מיוחד לביצוע השתלה בחו"ל או בישראל:
• אם הושתל: כבד, לב, לב-ריאה, ריאה - 7,630 ש"ח כפול 12.
• אם הושתל: כליה, כליה-לבלב, מוח-עצם - 3,816 ש"ח כפול 6.
כיסוי תחליף ניתוח
אינו כולל כיסוי תחליף ניתוח
תרופות מחוץ לסל בריאות
אינו כולל כיסוי לתרופות מחוץ לסל בריאות
פיזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפול לאחר ניתוח
טיפולי פיזיותרפיה ואו ריפוי ועיסוק ע"י פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק, עד 150 ש"ח לטיפול ולא יותר מ 12 טיפולים ובכפוף להשתתפות עצמית של 20%.
הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
אינו כולל הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
התייעצות עם רופא מומחה
התייעצות לפניי ניתוח - 635 ש"ח להתייעצות.
פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
פיצוי חד פעמי בגין הידבקות במחלת האיידס או בצהבת מסוג B בסך 191,000 ש"ח.
פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
נפטר מבוטח בגילאים שבין 21 ל 65 במהלך 7 ימים מהיום בו עבר ניתוח, יפצה המבטח את המוטיבים או את יורשיו החוקיים בסכום חד פעמי של 100,000 ש"ח.
פיצוי עבור אובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי לאובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
גמלת החלמה לאחר ניתוח מעקפי לב כלליים או ניתוח מוח בגובה של 3,500 ש"ח למשך 3 חודשים.
פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
השתתפות עצמית
ניתוחים - חוות דעת שנייה בפתולוגיה, ההשתתפות העצמית היא של 25% לחוות דעת.
טיפולי פיזיוטרפיה וריפוי בעיסוק חאחר ניתוח - ההשתתפות העצמית היא של 20% לטיפול.
שיקום כושר הדיבור לאחר ניתוח או אירוע מוחי. - ההשתתפות העצמית היא של 20% לטיפול.
כיסויים ושירותים נוספים
הבריאות משתלמת - תוכנית בריאות אישית המאפשרת למי שחי בריא לשלם פחות. בעת ההצטרפות לביטוח הבריאות, תתבקש/י למלא שאלון מדדי בריאות, שכולל נתונים על אורך החיים שלך. כל תשובה תשפיע באופן יחסי על הציון הכולל, שממנו עשויה להגזר הטבת מחיר של עד 20% בדמי פוליסת הבריאות ללא תשלום.
• HolmesPlace2Go - מבוטחים הנמנים על משתתפי "הבריאות משתלמת" ייהנו ממנוי HolmesPlace2Go למשך שנה בחינם.
• בונוס העדר תביעות - פוליסה אשר על פיה לא הוגשה תביעה במשך 3 שנים רצופות ומידי כל 3 שנים נוספות כאלה, תזכה את בעל הפוליסה בבונוס היעדר תביעות. הבונוס יהיה בגובה 10% מדמי הביטוח ששולמו עבור הביטוח היסודי בגין אותם 3 שנים. לחילופין יוכל בעל הפוליסה להשתמש בזכאותו לצורך זיכוי דמי הביטוח העתידיים.
• שיקום כושר הדיבור לאחר ניתוח או אירוע מוחי - עד 12 טיפולים, 150 ש"ח לטיפול ובכפוף לתשלום השתתפות עצמית של 20%.
פרמיה
₪ 90.47
תשלום חודשי

קבל הצעה לביטוח בריאות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

המידע הכלול במערכת ההשוואות עשוי להשתנות מעת לעת ולהיות לא מדויק - תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.
בריאות זה אינפומד – אתר רפואה המקיף בישראל