ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח בריאות

ברוכים הבאים למנוע השוואת ביטוחי הבריאות המתקדם בישראל המאפשר לבצע בדיקת פוליסת ביטוח בריאות לכל המשפחה לפני רכישה או העברה ממסלול למסלול, במגוון חברות הביטוח: מגדל, כלל, הראל, פניקס, ביטוח ישיר, איילון, אליהו, מנורה, ועוד.

הפניקס -  ביטוח לניתוחים מתאונות דרכיםכיסוי ניתוחים פרטיים בישראל
כיסוי לניתוחים פרטיים שהם תוצאה של תאונות דרכים, "מהשקל הראשון" ועד לסכומי ביטוח הכולל:
• כיסוי הוצאות שכר מנתח פרטי, רופא מרדים, חדר ניתוח בדיקה פתולוגית בבית חולים שבהסכם עם הפניקס (במידה ולא בהסכם יוחזרו הוצאות עד תקרת סכום ההחזר בהסכם עם הפניקס)
• ייעוץ לפני הניתוח ואחריו
• כיסוי הוצאות אשפוז עד 30 ימים
• פיזיותרפיה ושירותי אחות פרטית במהלך הניתוח - עד הסכום כמצוין ברשימת גבולות אחריות המבטח, עד 7 ימים לכל ניתוח
• שתלים במהלך ניתוח פרטי כתוצאה מתאונת דרכים
• התייעצות עם רופא מומחה לגבי בעיות רפואיות כתוצאה מתאונת דרכים
• בדיקות אבחון רפואיות - התייעצות עם רופא מומחה, פעילות רפואית אבחנתית - המבטח ישלם החזר הוצאות למבוטח כאשר סכום הביטוח המירבי יהיה %75 מההוצאות הממשיות אשר הוצאו בפועל עד הסכום המצוין ברשימת גבולות אחריות המבטח
• החזר הוצאות עבור פיזיותרפיה לאחר אשפוז כתוצאה מתאונת דרכים
• פיצוי בגין ניתוח פרטי אלקטיבי שהוצאותיו כוסו על ידי גורם אחר - פיצוי בגין כיסוי מלא או חלקי של גורם אחר כמצוין ברשימת גבולות אחריות המבטח
• החזר הוצאות שיקום פגיעה מתאונת דרכים-ריפוי בעיסוק, ריפוי בדיבור, שיקום אורטופדי
• ניתוחים פלסטיים כתוצאה מתאונת דרכים ובתוך 24 חודשים ממקרה התאונה
*בשימוש ברכב מנועי דו גלגלי - תגמולי הביטוח יהיו בגובה מחצית תגמולי הביטוח הנקובים בטבלת אחריות בפוליסה
כיסוי הוצאות ניתוח חו"ל
במידה ובחר המבוטח לבצע ניתוח בחו"ל - יהיה זכאי להחזר הוצאות בית חולים פרטי עד תקרה של 30 ימי אשפוז, ובדיקות מעבדה והדמיה הקשורות בניתוח והכל עד הסכום הנקוב בגין אותו סוג של ניתוח המבוצע בישראל על פי הרשימה המפורסמת באתר האינטרנט של החברה ובבית חולים שברשימת בתי החולים שבהסכם עם המבטח
כיסוי השתלות וטיפול מיוחד בחו"ל
אינו כולל כיסוי השתלות וטיפולים מיוחדים בחול
כיסוי תחליף ניתוח
אינו כולל כיסוי תחליף ניתוח
תרופות מחוץ לסל בריאות
אינו כולל כיסוי לתרופות מחוץ לסל בריאות
פיזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפול לאחר ניתוח
• פיזיותרפיה:
במהלך האשפוז לצורך או עקב ניתוח - עד 7 ימים לכל ניתוח
לאחר הניתוח - עד 12 טיפולים, לתקופה של 12 חודשים רצופים מיום הטיפול הראשון, בכפוף להשתתפות עצמית של 25%
הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
אינו כולל הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
התייעצות עם רופא מומחה
התייעצות אחת לפני הניתוח ואחת לביקורת אחרי הניתוח
פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
אינו כולל פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
פיצוי עבור אובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי לאובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
השתתפות עצמית
בפיזיותרפיה לאחר הניתוח - השתתפות עצמית של 25%
כיסויים ושירותים נוספים
• החזר הוצאות עבור רפואה משלימה
• החזר הוצאות עבור טיפולים פסיכולוגים הנדרש כתוצאה מתאונות דרכים
• שיקום כתוצאה מתאונת דרכים
רפואה משלימה - עד 12 טיפולים למקרה ביטוח
טיפולים פסיכולוגיים ושיקום -עד 12 טיפולים למקרה ביטוח
בשניהם - לתקופה של 12 חודשים רצופים מיום הטיפול הראשון כאשר סכום הביטוח המירבי יהיה %75 מההוצאות הממשיות אשר הוצאו בפועל עד הסכום המצוין ברשימת גבולות אחריות המבטח
כתב שירות תזונה בהתאמה אישית - מוצר המשלים את תפיסת הגנטיקה והרפואה המותאמת אישית - התאמת תוכנית תזונה לפי פרמטרים רפואיים ובהתאם לבדיקות הרפואיות: (גיל כניסה - 18)
• מוקד מקצועי לאבחון תזונתי אונליין
• אפליקציית לקוח מתקדמת למעקב אחר המצב התזונתי/בריאותי
• הנחה ברכישת תוספי תזונה בהתאמה ובהכנה אישית. (מספק השירותים שבהסכם עם “הפניקס“)
פרמיה
₪ 18.20
תשלום חודשי

קבל הצעה לביטוח בריאות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

המידע הכלול במערכת ההשוואות עשוי להשתנות מעת לעת ולהיות לא מדויק - תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.
בריאות זה אינפומד – אתר רפואה המקיף בישראל