ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח בריאות

ברוכים הבאים למנוע השוואת ביטוחי הבריאות המתקדם בישראל המאפשר לבצע בדיקת פוליסת ביטוח בריאות לכל המשפחה לפני רכישה או העברה ממסלול למסלול, במגוון חברות הביטוח: מגדל, כלל, הראל, פניקס, ביטוח ישיר, איילון, אליהו, מנורה, ועוד.

כלל -  מדיכלל ניתוחים בישראל משלים שב"ן 2016כיסוי ניתוחים פרטיים בישראל
ביטוח בריאות משלים שב"ן מכסה:
לנותן שירות שבהסכם ישולם ישירות, בניכוי הוצאות שהמבוטח זכאי לקבל מהשב"ן.
לנותן שירות שאינו בהסכם ינתן החזר הוצאות בפועל, עד התקרה סכום הרשום באתר האינטרנט של המבטחת,בניכוי ההוצאות שזכאי המבוטח לקבל מהשב"ן.

ההוצאות המכוסות:
 • שכר רופא מנתח
 • שכר רופא מרדים
 • הוצאות חדר ניתוח
 • ציוד מתכלה
 • שתלים
 • תרופות שניתנו במהלך הניתוח והאשפוז
 • בדיקות שבוצעו כחלק מהניתוח
 • הוצאות אשפוז עד ל- 30 ימי אשפוז, כולל אשפוז טרום ניתוח
כיסוי הוצאות ניתוח חו"ל
אינו כולל הוצאות ניתוח חול
כיסוי השתלות וטיפול מיוחד בחו"ל
אינו כולל כיסוי השתלות וטיפולים מיוחדים בחול
כיסוי תחליף ניתוח
ביטוח בריאות משלים שב"ן מכסה:
לנותן שירות שבהסכם ישולם ישירות, בניכוי הוצאות שהמבוטח זכאי לקבל מהשב"ן.
לנותן שירות שאינו בהסכם ינתן החזר הוצאות בפועל, עד הסכום הרשום באתר האינטרנט של המבטחת,בבניכוי הוצאות שהמבוטח זכאי לקבל מהשב"ן.
 • שכר המומחה
 • הוצאות עבור חדר ניתוח או חדר טיפולים בבית חולים או מרפאה
 • הוצאות עבור אשפוז בגין תקופת האשפוז בפועל
תרופות מחוץ לסל בריאות
אינו כולל כיסוי לתרופות מחוץ לסל בריאות
פיזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפול לאחר ניתוח
אינו כולל כיסוי הוצאות פיזיוטרפיה, ריפוי ועיסוק וטיפול לאחר ניתוח
הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
אינו כולל הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
התייעצות עם רופא מומחה
ביטוח בריאות מכסה: עד 3 התייעצויות בישראל בכל שנת ביטוח, אגב ניתוח או טיפול מחליף ניתוח בישראל:
למומחה שבהסכם - ישולם ישירות לנותן השירות, בניכוי הוצאות שהמבוטח זכאי לקבל מהשב"ן.
למומחה שאינו בהסכם - לא יותר מ- 1,200 ש"ח עבור התייעצות, בניכוי הוצאות שהמבוטח זכאי לקבל מהשב"ן.
פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
אינו כולל פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
פיצוי עבור אובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי לאובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
השתתפות עצמית
אין
כיסויים ושירותים נוספים
אינו כולל כיסויים ושירותים נוספים
פרמיה
₪ 35.00
תשלום חודשי

קבל הצעה לביטוח בריאות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

המידע הכלול במערכת ההשוואות עשוי להשתנות מעת לעת ולהיות לא מדויק - תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.
בריאות זה אינפומד – אתר רפואה המקיף בישראל