ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח בריאות

ברוכים הבאים למנוע השוואת ביטוחי הבריאות המתקדם בישראל המאפשר לבצע בדיקת פוליסת ביטוח בריאות לכל המשפחה לפני רכישה או העברה ממסלול למסלול, במגוון חברות הביטוח: מגדל, כלל, הראל, פניקס, ביטוח ישיר, איילון, אליהו, מנורה, ועוד.

הראל -  הראל ש.ר.פ. Preferred Premiumכיסוי ניתוחים פרטיים בישראל
תכנית ביטוח בריאות הראל ש.ר.פ Preferred Premium מעניקה כיסוי רחב ומקיף לניתוחים פרטיים בארץ כולל:
• שכר מנתח.
• התייעצות לפניי ניתוח פרטי.
• שכר רופא מרדים בבי"ח מוסכם.
• כיסוי הוצאות אשפוז בבית חולים מוסכם במקרה ביטוח פרטי.
• הוצאות חדר ניתוח בבית חולים מוסכם.
• הוצאות בגין בדיקה פתולוגית.
• תותבת/שתל - השתתפות החברה בעלות התותבת עד הסכום הקבוע בדף פרטי הביטוח.
• שכר אח/ות פרטי/ת בעת ניתוח.
• שירותי הסעה באמבולנס
• פיצוי מיוחד בגין ביצוע ניתוח במערכת הציבורית.
• פיצוי בגין ניתוח שבוצע בבי"ח פרטי וקופת חולים משתתפת בהוצאותיו.
כיסוי הוצאות ניתוח חו"ל
• כיסוי לניתוח פרטי המבוצע בחו"ל - כיסוי שכר מנתח, אשפוז עד 30 יום, עלות חדר ניתוח, בדיקה פתולוגית ואביזר מושתל.
• כיסויים נילווים לניתוח - הטסה רפואית, הטסת גופה, הבאת מומחה לביצוע הניתוח בישראל, הכוונה ומתן מידע בנוגע לספקי השירות הרלוונטיים, ייעוץ ועזרה בסידורי שהייה למלווה, הנחה בביטוח נסיעות לחו"ל למלווה, העברות מבוטח ומלווה, הוצאות טיסה למלווה במקרה שהמבוטח הוטס בהטסה רפואית.
• כיסויים נלווים לניתוחים שבגינם שהה המבוטח באשפוז מעל 10 ימים - הוצאות שהייה, אחות פרטית, הוצאות החלמה, המשך מעקב רפואי בחו"ל, הוצאות שיקום.
כיסוי השתלות וטיפול מיוחד בחו"ל
כיסוי מקיף להשתלות לב, לב-ריאה, ריאה, כבד, כליה, לבלב, מח עצם, מעי ושחלות בשני מסלולים עיקריים המותאמים לבקשת המבוטח: כיסוי מלא ללא תקרה במרכזים הרפואיים שבהסכם או פיצוי חד פעמי במקרים בהם החברה לא השתתפה במימון הטיפול או ההשתלה.
הכיסוי כולל:
• הוצאות אשפוז עד 60 יום לפני ביצוע ההשתלה בחו"ל או הטיפול המיוחד בחו"ל ועד 305 יום לאחר ביצועם
• תשלום לצוות המנתח והוצאות חדר ניתוח
• הוצאות טיסה ושהייה בחו"ל למבוטח ומלווה/ים, הטסה רפואית במקרה הצורך, והעברות
• הוצאות טיפולי המשך
• הטסת גופה במקרה פטירה חו"ח
• הוצאות הבאת מומחה לישראל (לביצוע ההשתלה או הטיפול המיוחד)
• גמלה חודשית לפני ביצוע השתלה למועמד להשתלה עד שישה חודשים
• גמלה חודשית לאחר ביצוע השתלה עד 24 חודשים
כיסוי תחליף ניתוח
כיסוי זה מאפשר לקבל טיפולים רפואיים חדשניים בטכנולוגיות מחליפות ניתוח בארץ ובחו"ל במקום ניתוחים וטיפולים חודרניים. הכיסוי הינו לפי תקרת כיסוי השווה ל- %200 מתקרת הכיסוי אם היה מבוצע הטיפול בישראל
הכיסוי כולל שכר רופא מומחה למתן ייעוץ נוסף מקדמי, הנוגע לביצוע הטיפול החלופי ו/או מתן ייעוץ לאחר ביצוע הטיפול בטכנולוגיה מחליפת ניתוח, עד לסך הנקוב בדף פרטי הביטוח לייעוץ ובהשתתפות עצמית של %20 עבור כל ייעוץ ועד שני ייעוצים בגין מקרה ביטוח אחד, האחד לפני ביצוע הטיפול החלופי והשני לאחריו.
בנוסף, שכר רופא המבצע את הטיפול, הוצאות חדר ניתוח או חדר טיפולים, הוצאות אשפוז.
תרופות מחוץ לסל בריאות
כיסוי זה מאפשר לך קבלת תרופות שאינן ברשימת התרופות בסל הבריאות (חוק בריאות ממלכתי), או שאינן מכוסות למבוטח במסגרת הסל (במקרים בהם ההתוויה הקבועה בסל שונה מהצורך הנדרש למבוטח) בסכום ביטוח מרבי בסך 1,000,000 ₪ המתחדש אחת לשלוש שנים. כמו כן מאפשר הכיסוי קבלת תרופות יתום (למחלות נדירות), תרופות off label ותרופות ניסיוניות.

תרופות פרימיום -
הגדלת סכום הביטוח והרחבת הכיסוי לביטוח תרופות נוספות באישור רופא בכיר בלבד (אף אם טרם הוכרה יעילותן ע"י ה- FDA או ע"י גופים אחרים המצויינים בחוזר המפקח). קבלת תרופה לסרטן מתקדם באישור רופא בכיר בלבד: מבוטח במצב של סרטן מתקדם, יקבל כיסוי לתרופות שאינן בסל הבריאות, בתנאי זכאות רחבים וייחודיים - רופא בדרגת סגן מנהל מחלקה ומעלה קבע כי התרופה יעילה לטיפול במצבו של המבוטח. בנוסף, במסגרת הרחבה זו, קיימת הגדלה של סכום הביטוח במקרים המוגדרים בנספח התרופות הקיים (904) לעוד 1,000,000 ₪ לכל תקופת הביטוח.
פיזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפול לאחר ניתוח
עד 12 טיפולי שיקום לאחר ניתוח בחו"ל - פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, התעמלות שיקומית, ושיקום כושר הדיבור
הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
שירות אבחון פרטי מהיר באסותא -
אפשרות לביצוע הליך אבחון פרטי כולל הבדיקות הנדרשות תוך זמן קצר, בבית חולים אסותא תל אביב, רמת החי"ל. מבוטח שפונה לקבלת השירות, יעבור תהליך אבחון לקביעת אופי המחלה או המצב הרפואי, באמצעות רופא מומחה וביצוע כל הבדיקות הרפואיות האבחנתיות הנדרשות (לרבות בדיקות הדמייה ו- MRI תוך 3 ימים בלבד) וקבלת דו"ח אבחון בסיום התהליך - וכל זאת תוך מספר ימים בלבד. בנוסף, במסגרת ביצוע בדיקה או ניתוח אצל ספק השירות, יהיה זכאי המנוי לאשפוז בחדר פרטי (בהשתתפות עצמית). חשוב לדעת - אבחון מהיר של בעיה רפואית משמעותית יכול להשפיע על איכות החיים ואף להציל חיים.
התייעצות עם רופא מומחה
עם ביטוח בריאות הראל ש.ר.פ Preferred Premium באפשרותך לקבל שני ייעוצים פרטיים עם טובי הרופאים המומחים בעת גילוי המחלות: סרטן, אי ספיקת כליות, שבץ מוחי, התקף לב, עיוורון, נכות מלאה ותמידית.
פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
אינו כולל פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
נפטר המבוטח במהלך 7 ימים מהיום בו עבר ניתוח המכוסה במסגרת נספח זה (יום הניתוח ועוד 6 ימים) תשלם החברה ליורשיו על-פי צו ירושה ו/או צו קיום צוואה בנוסף לתגמולי הביטוח סכום נוסף כנקוב בדף פרטי הביטוח. בתנאי שהמבוטח מעל. גיל 21 ומתחת לגיל 65
פיצוי עבור אובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
החברה תשלם למבוטח פיצוי חודשי כנקוב בדף פרטי הביטוח במקרה של אובדן מוחלט של כושר העבודה שנגרם כתוצאה ישירה מביצוע ניתוח המכוסה במסגרת נספח זה ובתנאי שהמבוטח מעל גיל 21 ומתחת לגיל 65 ושהיה כשיר לעבוד עבודה מלאה, עובר ליום ביצוע הניתוח ו/או 6 חודשים בטרם בוצע הניתוח.
פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
• בניתוח בחו"ל - החברה תכסה את הוצאות החלמת המבוטח שנדרשה על ידי המנתח שביצע בפועל את הניתוח, וזאת מוסד החלמה מוכר בישראל לתקופה שלא תעלה על 90 ימים ובתנאי כי השירותים סופקו בתוך 30 יום ממועד ביצוע הניתוח חו"ל. המבוטח יהיה זכאי להחזר בגובה %80 מההוצאות בהן נשא בפועל, ועד לסכום הנקוב בדף פרטי הביטוח.
• במקרה של השתלה - יהיה המבוטח זכאי לסכום חודשי כנקוב בדף פרטי הביטוח, אשר ישולם למבוטח לאחר ביצוע ההשתלה בארץ או מיום חזרתו ארצה, למשך תקופה מרבית של 24 חודשים
פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
השתתפות עצמית
• השתלות בארץ ובחו"ל וטיפולים מיוחדים בחו"ל- 70,723 ₪לטיפול מיוחד שלא תואם ע"י החברה
• תרופות מיוחדות- לפי דף פרטי הביטוח
תרופות מיוחדות ע"פ סעיף 2 להרחבה (נספח 945)/ תרופות OFF LABEL ותרופות יתום -800 ₪ השתתפות למרשם. תרופות מיוחדות ע"פ סעיף 3.2 להרחבה (נספח 945)- תרופות שאינן בסל/תרופות שבסל אך לא מכוסות בגין התוויה- 400 ₪ השתתפות למרשם
• שירותים רפואיים ייחודיים/ שירותי לחיות בריא-לפי השירות הניתן
• מנוי בעת "אירוע לב"- 70% ממחיר המשדר הקרדיאלי באותה עת
• רופא מלווה אישי- 380 ₪ למקרה רפואי
• מרכז פרטי לאבחון מהיר- לפי האבחון הניתן
• מומחה בעת אשפוז- 309 ₪ לביקור למקרה רפואי
• ייעוץ לטיפולים מחליפי ניתוח- %20 לייעוץ
• ביקור רופא לילי - 25 ₪ לביקור
• ייעוץ וסיוע פסיכולוגי- 80 ₪ לפגישה הראשונה, 100 ₪ ל-11 הנותרות
כיסויים ושירותים נוספים
• ברות ביטוח לביטוח נסיעות לחו"ל מקיף ביותר -
הכיסוי החדש מעניק למבוטח זכאות לביטוח נסיעות לחו"ל לכל החיים. במקרה של נסיעה לחו"ל, המבוטח יהיה זכאי לרכוש כיסוי של ביטוח נסיעות לחו"ל לכל החיים מסוג "דרכון פרימיום" בתנאים מיוחדים, הכולל כיסוי להחמרה של מחלות קיימות, לרבות החמרה של מחלה ממאירה ומחלת לב קיימת. הכיסוי הנו למשך זמן הנסיעה ולתקופה של עד 30 יום במצטבר בכל שנת ביטוח וזאת ללא הצהרת בריאות חדשה.
• רופא מלווה אישי -
שירות ייחודי המאפשר למבוטח במקרים רפואיים מוגדרים, לקבל מידע, ייעוץ רפואי נוסף וליווי בתהליך קבלת ההחלטות הרפואיות משלב האבחנה ובמשך הטיפול הרפואי למשך 3 חודשים.
• שירות חוו"ד רפואית בעת אשפוז - מידע, ייעוץ וחוו"ד רפואי בעת אשפוז ע"י רופאים מומחים ומוקד שירות טלפוני
• שירות רפואי לילי בבית המבוטח.
• שירות סיוע וייעוץ פסיכולוגי.
• שירות חירום ועזרה ראשונה לשיכוך כאבי שיניים
• מוקד מידע טלפוני זמין 24 שעות ביממה, המקיף מגוון שירותי מידע ובכלל זה שירותי מידע ברפואת ילדים ומשפחה ועוד
• לחיות בריא - שירותי רפואה מונעת ואיכות חיים המאפשרים למבוטח לשמור על חיים בריאים ואיכותיים יותר, ובכלל זה ייעוץ דיאטטי, גמילה מעישון, הפגת מתחים ועוד
• מנוי בעת אירוע לב - מגוון שירותים ייחודיים שיינתנו לך לאחר קרות אירוע לב כגון: צנתור או ניתוח מעקפים
• ילד רביעי ואילך באותו מוצר אינו משלם פרמיה
פרמיה
₪ 163.78
תשלום חודשי

קבל הצעה לביטוח בריאות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

המידע הכלול במערכת ההשוואות עשוי להשתנות מעת לעת ולהיות לא מדויק - תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.
בריאות זה אינפומד – אתר רפואה המקיף בישראל