ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח בריאות

ברוכים הבאים למנוע השוואת ביטוחי הבריאות המתקדם בישראל המאפשר לבצע בדיקת פוליסת ביטוח בריאות לכל המשפחה לפני רכישה או העברה ממסלול למסלול, במגוון חברות הביטוח: מגדל, כלל, הראל, פניקס, ביטוח ישיר, איילון, אליהו, מנורה, ועוד.

ביטוח ישיר -  פוליסה לביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים בחוץ לארץכיסוי ניתוחים פרטיים בישראל
אינו כולל כיסוי ניתוחים פרטיים בארץ
כיסוי הוצאות ניתוח חו"ל
אינו כולל הוצאות ניתוח חול
כיסוי השתלות וטיפול מיוחד בחו"ל
המקרים המכוסים בביטוח בריאות:
 • השתלה - עד תקרה של 6,600,000 ש"ח.
 • יכוסו השתלות ריאה, לב, לב מלאכותי, כליה, לבלב, כבד, מעי וכל שילוב ביניהם, השתלה של מוח עצמות או תאי אב
 • טיפול מיוחד בחוץ לארץ - עד תקרה של 660,000 ש"ח.
אין הבדל בין ספק בהסכם וספק שאינו בהסכם.

ההוצאות המכוסות:
 • הערכה רפואית לפני ביצוע השתלה או טיפול מיוחד.
 • שירותים רפואיים שניתנו בבית החולים.
 • אשפוז בבית חולים בחוץ לארץ – עד 30 ימים לפני ביצוע ההשתלה או הטיפול המיוחד ועד 360 יום אחרי.
 • עלות ביצוע הניתוח או הטיפול המיוחד.
 • שכר הצוות הרפואי והוצאות חדר ניתוח.
 • כרטיס טיסה במחלקת תיירים, למבוטח ולמלווה.
 • הטסה רפואית, באישור מראש של רופא מומחה, הקובע כי מצבו הרפואי של המבוטח אינו מאפשר טיסה רגילה - עד 44,000 ש"ח.
 • שהיית מלווה- עד 800 ש"ח ליום. שהיית שני מלווים - עד 1,200 ש"ח ליום. עד מקסימום של 60,000 ש"ח.
 • העברת גופה, לפי מגבלות הפוליסה - 25,300 ש"ח.
 • טיפולי המשך בחוץ לארץ, אם אינם ניתנים לביצוע בישראל- עד 44,000 ש"ח להשתלה ועד 22,000 ש"ח לטיפול מיוחד בחוץ לארץ.
 • הוצאות הבאת מומחה מחוץ לארץ, אם לא ניתן לשלוח את המבוטח לחוץ לארץ מסיבות רפואיות - עד לתקרה של 44,000 ש"ח.
 • גמלה חודשית לאחר השתלה, עד 24 חודשים - 5,500 ש"ח.
כיסוי תחליף ניתוח
אינו כולל כיסוי תחליף ניתוח
תרופות מחוץ לסל בריאות
אינו כולל כיסוי לתרופות מחוץ לסל בריאות
פיזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפול לאחר ניתוח
אינו כולל כיסוי הוצאות פיזיוטרפיה, ריפוי ועיסוק וטיפול לאחר ניתוח
הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
אינו כולל הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
התייעצות עם רופא מומחה
אינו כולל התייעצות עם רופאים מומחים
פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
אינו כולל פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
פיצוי עבור אובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי לאובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
השתתפות עצמית
אין
כיסויים ושירותים נוספים
אינו כולל כיסויים ושירותים נוספים
פרמיה
₪ 7.00
תשלום חודשי

קבל הצעה לביטוח בריאות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

המידע הכלול במערכת ההשוואות עשוי להשתנות מעת לעת ולהיות לא מדויק - תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.
בריאות זה אינפומד – אתר רפואה המקיף בישראל