ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח סיעודי

ברוכים הבאים למנוע השוואת ביטוח סיעודי המתקדם בישראל המאפשר לבצע בדיקת פוליסת ביטוח סיעודי לכל המשפחה לפני רכישה או העברה ממסלול למסלול, במגוון חברות הביטוח: מגדל, כלל, הראל, פניקס, ביטוח ישיר, איילון, אליהו, מנורה, ועוד.

הפניקס -  סיעודי 360 בפרמיה משתנה - פיצוי לכל החיים.הגדרת זכאות לביטוח (ADL)
א. מבוטח אשר מוגדר כתשוש נפש (כהגדרתו בפוליסה) או כחולה אלצהיימר (כהגדרתו בפוליסה) או שאינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה) מהפעולות היומיומיות הבאות: 3 מתוך 6 הפעולות לעיל, יהיה זכאי ל - 100% מהתגמול הסיעודי. ב. מבוטח אשר אינו מסוגל לבצע באופן מוחלט 2 מתוך 6 הפעולות שלפחות אחת מהם הנה אי שליטה על הסוגרים יהיה זכאי ל - 100% מהתגמול הסיעודי. הפעולות: • לקום ולשכב • להתלבש ולהתפשט • להתרחץ • לאכול ולשתות
תקופת תשלום הפיצוי
כל החיים
תקופת המתנה
30 יום. קיימת אפשרות לבחירת תקופות המתנה ארוכות: 36 חודשים או 60 חודשים. לתקופות המתנה ארוכות יש פרמיה שונה
פיצוי
סכום הביטוח נרכש בכפולות של 1,000 ₪. סכום התגמול למבוטח השוהה בביתו בעת היותו מטופל סיעודי יהיה כנקוב בדף פרטי הביטוח, לכל חודש. סכום התגמול למבוטח השוהה במוסד סיעודי בעת היותו מטופל סיעודי יהיה כפול 2.2 לכל חודש . דוגמא: לסכום ביטוח של 5,000 ₪, בבית יקבל 5,000 ₪ כל חודש ובמוסד יקבל 11,000 .₪
פיצוי מקסימאלי
₪ 20,000.00
גיל כניסה מקסימאלי
60
סוג פרמיה
פרמיה משתנה.
פיצוי במקרה מוות
אינו כולל פיצוי במקרה מוות
פיצוי לשיקום
אינו כולל פיצוי לשיקום
השתתפות עצמית
לשיפוי בגין שיקום השתתפות עצמית של 20% עד 3,000 ₪ לחודש
כיסויים ושירותים נוספים
שיפוי לשיקום - מבוטח ששילם פרמיות לפחות 24 חודשים והפך למטופל סיעודי, זכאי לשיפוי בגין שיקום לאחר השתתפות עצמית של 20% עד 3,000 ₪ לחודש, למשך תקופה של עד 6 חודשים לכיסוי הוצאות מיוחדות כמו ריפוי בעיסוק, פיזיוטרפיה, טיפול נפשי ועוד. כיסוי למבוטח סיעודי כתוצאה מאירוע טרור - המבוטח יהיה זכאי לקבל פיצוי סיעודי מהפוליסה והיה ונפגע בפעולת טרור ובניכוי תגמול סיעודי מהמדינה/ביטוח לאומי כמפורט בסעיף 5.10 לפוליסה עד לתקרה של 10,000 ₪ ערך סילוק - לפוליסה ערכי סילוק בהתאם לגיל כניסה של המבוטח. • הפרמיות הן פרמיה חודשית לכל 2,200 ₪ סכום פיצוי במוסד או 1,000 ₪ סכום פיצוי בבית. סכומי פיצוי גבוהים יותר ידרשו פרמיה גבוהה יותר.
פרמיה חודשית בש"ח לכל 1,000 ₪ סכום ביטוח
₪ 16.86

קבל הצעה לביטוח סיעודי

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

המידע הכלול במערכת ההשוואות עשוי להשתנות מעת לעת ולהיות לא מדויק - תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.
בריאות זה אינפומד – אתר רפואה המקיף בישראל