ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח בריאות

ברוכים הבאים למנוע השוואת ביטוחי הבריאות המתקדם בישראל המאפשר לבצע בדיקת פוליסת ביטוח בריאות לכל המשפחה לפני רכישה או העברה ממסלול למסלול, במגוון חברות הביטוח: מגדל, כלל, הראל, פניקס, ביטוח ישיר, איילון, אליהו, מנורה, ועוד.

איילון -  השתלות וטיפולים/ניתוחים מיוחדים בחו"לכיסוי ניתוחים פרטיים בישראל
אינו כולל כיסוי ניתוחים פרטיים בארץ
כיסוי הוצאות ניתוח חו"ל
אינו כולל הוצאות ניתוח חול
כיסוי השתלות וטיפול מיוחד בחו"ל
ביטוח בריאות להשתלות וטיפולים מיוחדים מכסה את המצבים הבאים:
 • השתלה - עד תקרה של 5,000,000 ש"ח.
 • טיפול מיוחד בחוץ לארץ - עד תקרה של 1,000,000 ש"ח.
 • השתלת איבר מבעל חיים- עד תקרה של 2,500,000 ש"ח.
 • השתלת תאי גזע - עד תקרה של 200,000 ש"ח.
 • השתלת מעי או שחלות - עד תקרה של 1,600,000 ש"ח.

אין הבדל בין ספק בהסכם וספק שאינו בהסכם.

ביטות בריאות המכסה את ההוצאות הבאות:
 • הערכה רפואית לפני ביצוע השתלה או טיפול מיוחד - עד תקרה של 80,000 ש"ח ועד 2 הערכות רפואיות בלבד.
 • הוצאות רפואיות לקצירת האיבר, שימור והעברת האיבר למקום ההשתלה- 300,000 ש"ח.
 • בדיקות לאיתור והפקת מח עצם או תאי הגזע - עד תקרה של 200,000 ש"ח.
 • טיפול רפואי בחוץ לארץ, הקשור לביצוע ההשתלה או הטיפול המיוחד - עד תקרה של 9,000 ש"ח לשבוע, ועד מקסימום 250,000 ש"ח בסך הכל.
 • אשפוז בבית חולים בחוץ לארץ – מ- 60 יום לפני ההשתלה ועד 310 יום לאחר ביצועה.
 • הוצאות חדר ניתוח והוצאות צוות רפואי.
 • הוצאות מיסים והטלים.
 • כרטיס עבור טיסה מסחרית במחלקת תיירים, הוצאות העברה יבשתית.
 • הטסה רפואית - 65,000 ש"ח.
 • שהיית מלווה- עד 900 ש"ח ליום. שהיית שני מלווים - עד 1,600 ש"ח ליום. עד סך כולל של 65,000 ש"ח.
 • המשך טיפולים הנובעים מההליך, עד 12 חודשים - עד 200,000 ש"ח להשתלה. עד 100,000 ש"ח לטיפול מיוחד.
 • העברת גופה- 65,000 ש"ח.
 • הוצאות הבאת מומחה מחוץ לארץ - עד 150,000 ש"ח.
 • קצבה חודשית למועמד להשתלה - 5,000 ש"ח. למבוטח מתחת לגיל 18- 2,500 ש"ח. משך קצבה - עד 6 חודשים
 • גמלה חודשית לאחר השתלה - 5,000 ש"ח. למבוטח מתחת לגיל 18 - עד 2,500 ש"ח. משך קצבה - עד 24 חודשים.

לחילופין ניתן לקבל:
פיצוי חד פעמי עבור השתלה בחוץ לארץ ללא מעורבות חברת הביטוח– 200,000 ש"ח, שינתנו לאחר ביצוע ההשתלה. מבוטח שבחר לקבל פיצוי אינו זכאי ליתר הכיסויים של פוליסה זו.
כיסוי תחליף ניתוח
אינו כולל כיסוי תחליף ניתוח
תרופות מחוץ לסל בריאות
אינו כולל כיסוי לתרופות מחוץ לסל בריאות
פיזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפול לאחר ניתוח
אינו כולל כיסוי הוצאות פיזיוטרפיה, ריפוי ועיסוק וטיפול לאחר ניתוח
הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
אינו כולל הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
התייעצות עם רופא מומחה
אינו כולל התייעצות עם רופאים מומחים
פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
אינו כולל פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
פיצוי עבור אובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי לאובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
השתתפות עצמית
השתלת תאי גזע מתורם עצמי - 10% מההוצאה, עד מקסימום של 10,000 ש"ח.
כיסויים ושירותים נוספים
אינו כולל כיסויים ושירותים נוספים
פרמיה
₪ 7.92
תשלום חודשי

קבל הצעה לביטוח בריאות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

המידע הכלול במערכת ההשוואות עשוי להשתנות מעת לעת ולהיות לא מדויק - תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.
בריאות זה אינפומד – אתר רפואה המקיף בישראל