ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח סיעודי

ברוכים הבאים למנוע השוואת ביטוח סיעודי המתקדם בישראל המאפשר לבצע בדיקת פוליסת ביטוח סיעודי לכל המשפחה לפני רכישה או העברה ממסלול למסלול, במגוון חברות הביטוח: מגדל, כלל, הראל, פניקס, ביטוח ישיר, איילון, אליהו, מנורה, ועוד.

כלל -  אחריות לעתיד משלים - תקופת המתנה של 5 שניםהגדרת זכאות לביטוח (ADL)
המבוטח הפך נזקק לסיוע בביצוע 3 או יותר מן הפעולות: קימה ושכיבה, רחצה, התלבשות והתפשטות, אכילה ושתיה, שליטה על הסוגרים והליכה וכל עוד המבוטח בעל צורך סיעודי.
אי יכולת לבצע 2 מן הפעולות המוזכרות לעיל, כאשר אחת מהן היא אי שליטה על הסוגרים וכל עוד המבוטח בעל צורך סיעודי.
פגיעה ביכולת הקוגניטיבית וירידה ביכולת האינטלקטואלית (כגון: מחלת האלצהיימר, סניליות) או כאשר קיים צורך בהשגחה מתמדת למניעת היזק עצמי או פגיעה באחרים, וכל עוד המבוטח בעל צורך סיעודי.
פיצוי חודשי מלא למבוטח שהפך לבעל צורך סיעודי עקב תאונת דרכים או תאונת עבודה.
תקופת תשלום הפיצוי
כל החיים
תקופת המתנה
60 חודשים
פיצוי
• תשלום גמלת סיעוד למשך כל החיים.
פיצוי חודשי מלא של גמלת הסיעוד לפי גובה הגמלה שבחר המבוטח.
פיצוי חודשי מלא למבוטח שהפך לבעל צורך סיעודי, בין אם המבוטח שוהה בביתו או במוסד סיעודי.
אין קיזוז תגמולים מביטוחים אחרים
פיצוי מקסימאלי
₪ 20,000.00
גיל כניסה מקסימאלי
85
סוג פרמיה
פרמיה קבועה.
פיצוי במקרה מוות
אינו כולל פיצוי במקרה מוות
פיצוי לשיקום
אינו כולל פיצוי לשיקום
השתתפות עצמית
אינו כולל השתתפות עצמית
כיסויים ושירותים נוספים
• פיצוי חודשי מלא למבוטח אשר הפך לבעל צורך סיעודי הנגרם כתוצאה מתאונת דרכים או תאונת עבודה.
• זכאות לצבירת ערכי סילוק בעת שהפוליסה משולמת.
אם גובה גמלת הסיעוד המסולקת יהיה נמוך מ-600 ₪, ישולם ערך פדיון הפוליסה על פי טבלת ערכי הפדיון המצורפת לפוליסה.
• שחרור מתשלום פרמיות כל עוד המבוטח בעל צורך סיעודי.
פרמיה חודשית בש"ח לכל 1,000 ₪ סכום ביטוח
₪ 9.20

קבל הצעה לביטוח סיעודי

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

המידע הכלול במערכת ההשוואות עשוי להשתנות מעת לעת ולהיות לא מדויק - תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.
בריאות זה אינפומד – אתר רפואה המקיף בישראל