ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח סיעודי

ברוכים הבאים למנוע השוואת ביטוח סיעודי המתקדם בישראל המאפשר לבצע בדיקת פוליסת ביטוח סיעודי לכל המשפחה לפני רכישה או העברה ממסלול למסלול, במגוון חברות הביטוח: מגדל, כלל, הראל, פניקס, ביטוח ישיר, איילון, אליהו, מנורה, ועוד.

מגדל -  דואגים למחר - פיצוי לכל החיים עם 45 ימי המתנההגדרת זכאות לביטוח (ADL)
מבוטח נזקק לעזרתו של אדם אחר בביצוע 3 מתוך 6 הפעולות היומיומיות הבאות או 2 מתוך 6 אם אחת מהן הינה אי שליטה על הסוגרים.
הפעולות הן: לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על הסוגרים, ללכת.
תשישות נפש תחשב גם היא למצב סיעודי.
תקופת תשלום הפיצוי
כל החיים
תקופת המתנה
45 יום
פיצוי
• תשלומים שיתקבלו מגורמים אחרים (ביטוחים סיעודיים פרטיים, ביטוח לאומי וקופות החולים) לא יקוזזו מסכום הפיצוי החודשי.
• שחרור מתשלום דמי פרמיה בתום תקופת ההמתנה כל עוד נמצא המבוטח במצב סיעודי
פיצוי מקסימאלי
₪ 20,000.00
גיל כניסה מקסימאלי
85
סוג פרמיה
פרמיה קבועה.
פיצוי במקרה מוות
למבוטח שנפטר לאחר שארע מקרה הביטוח ובטרם מלאו לו 65 שנים, ולאחר שאושרה התביעה אך טרם שולמו לו 12 תשלומי פיצוי חודשי, תשלם החברה למוטב פיצוי חד פעמי השווה ל- 12 תשלומי גמלת סיעוד בניכוי סך כל גמלאות הסיעוד ששולמו למבוטח טרם פטירתו בתוספת הצמדה למדד ממועד תשלומם למבוטח.
פיצוי לשיקום
הוצאות שיפוי לשיקום - עד 5,000 ₪ בחודש לתקופה שלא תעלה על 12 חודשים טיפולי שיקום.
ולאחר ששולמו פרמיות עבור 12 חודשי ביטוח לפחות בהשתתפות עצמית של 20%
השתתפות עצמית
אינו כולל השתתפות עצמית, למעט:
• 20% להוצאות שיפוי לשיקום
• 15% למנוי למשדר קרדיולוגי
כיסויים ושירותים נוספים
• כיסוי לילדים מגיל 3.
• הביטוח מכסה גם מצב סיעודי שנגרם עקב תאונת דרכים, תאונת עבודה או פעולת טרור
• פיצוי חודשי לפי גובה הכיסוי שנבחר, בין אם המבוטח שוהה בבית או במוסד
• שיפוי למנוי למשדר קרדיולוגי - לאחר אירוע לב, עד 150 ₪ בחודש לתקופה שלא תעלה על 24 חודשים ולאחר ששולמו פרמיות עבור 12 חודשי ביטוח בהשתתפות עצמית של 15%.
• לאחר ששולם הפיצוי החודשי במשך 24 חודשים, תשלם החברה פיצוי חד פעמי בגובה סכום הפיצוי החודשי של הפוליסה בגין 45 יום תקופת ההמתנה (גמלת הסיעוד חלקי 30 ימים כפול 45 ימים)
• ברות ביטוח למבוטח שהצטרף בגיל 3-55 - רכישת גמלת סיעוד נוספת ללא חיתום בגיל 65 כמפורט בפוליסה.
• ערכי סילוק - זכאות לקבלת כיסוי חלקי גם במקרה של ביטול הפוליסה, בכפוף לתנאי הפוליסה.
פרמיה חודשית בש"ח לכל 1,000 ₪ סכום ביטוח
₪ 25.50

קבל הצעה לביטוח סיעודי

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

המידע הכלול במערכת ההשוואות עשוי להשתנות מעת לעת ולהיות לא מדויק - תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.
בריאות זה אינפומד – אתר רפואה המקיף בישראל