ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח בריאות

ברוכים הבאים למנוע השוואת ביטוחי הבריאות המתקדם בישראל המאפשר לבצע בדיקת פוליסת ביטוח בריאות לכל המשפחה לפני רכישה או העברה ממסלול למסלול, במגוון חברות הביטוח: מגדל, כלל, הראל, פניקס, ביטוח ישיר, איילון, אליהו, מנורה, ועוד.

כלל -  מדיכלל תרופות 2016כיסוי ניתוחים פרטיים בישראל
אינו כולל כיסוי ניתוחים פרטיים בארץ
כיסוי הוצאות ניתוח חו"ל
אינו כולל הוצאות ניתוח חול
כיסוי השתלות וטיפול מיוחד בחו"ל
אינו כולל כיסוי השתלות וטיפולים מיוחדים בחול
כיסוי תחליף ניתוח
אינו כולל כיסוי תחליף ניתוח
תרופות מחוץ לסל בריאות
ביטוח בריאות המכסה:
 • תרופות מחוץ לסל שירותי בריאות .
 • תרופה שבסל שירותי הבריאות, אך להתוויה רפואית אחרת .
 • תרופה המוגדרת כ-OFF LABEL
 • תרופה יתומה.
 • טיפול רפואי הכרוך בנטילת התרופות.
סכומי הכיסוי:
 • לכל סוגי התרופות המכוסים בביטוח:
  א.סכום גבול ראשון - עד 3,000,000 ש"ח, בכפוף להשתתפות עצמית.
  ב. סכום גבול שני - לאחר ששולם סכום הגבול הראשון. עד 3,000,000 ש"ח לכל שתי שנות ביטוח נוספות, בכפוף להשתתפות עצמית.
 • הטיפול הרפואי הכרוך בנטילת התרופה - עד 250 ש"ח ליום, מוגבל ל- 60 יום לכל מקרה ביטוח. סכום זה נכלל בתוך הגבולות.
פיזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפול לאחר ניתוח
אינו כולל כיסוי הוצאות פיזיוטרפיה, ריפוי ועיסוק וטיפול לאחר ניתוח
הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
אינו כולל הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
התייעצות עם רופא מומחה
אינו כולל התייעצות עם רופאים מומחים
פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
אינו כולל פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
פיצוי עבור אובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי לאובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
השתתפות עצמית
300 ש"ח לחודש לתרופה.
אין השתתפות עצמית לתרופה שעלותה החודשית מעל 600 ש"ח.
כיסויים ושירותים נוספים
ביטוח בריאות זה אינו מכסה את המקרים המפורטים בסעיפים 6 ו-9 בתנאי הפוליסה.
פרמיה
₪ 9.60
תשלום חודשי

קבל הצעה לביטוח בריאות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

המידע הכלול במערכת ההשוואות עשוי להשתנות מעת לעת ולהיות לא מדויק - תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.
בריאות זה אינפומד – אתר רפואה המקיף בישראל