ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח בריאות

ברוכים הבאים למנוע השוואת ביטוחי הבריאות המתקדם בישראל המאפשר לבצע בדיקת פוליסת ביטוח בריאות לכל המשפחה לפני רכישה או העברה ממסלול למסלול, במגוון חברות הביטוח: מגדל, כלל, הראל, פניקס, ביטוח ישיר, איילון, אליהו, מנורה, ועוד.

כלל -  אחריות חובה למשפחהכיסוי ניתוחים פרטיים בישראל
אינו כולל כיסוי ניתוחים פרטיים בארץ
כיסוי הוצאות ניתוח חו"ל
אינו כולל הוצאות ניתוח חול
כיסוי השתלות וטיפול מיוחד בחו"ל
מגוון של כיסויים תוך בחירה בין שני מסלולים – מסלול שיפוי או מסלול פיצוי במקרה של השתלה בחו"ל בלבד:
מסלול שיפוי: שיפוי עבור השתלה שבוצעה באמצעות נותני שירות בארץ ובחו"ל הנמצאים בהסכם עם "כלל בריאות".
מסלול שיפוי: שיפוי עבור השתלה שלא בוצעה באמצעות נותני השירות שבהסכם ואשר ביצועה תואם ואושר מראש על ידי "כלל בריאות" - גובה השיפוי הינו עד לסכום שהיה ניתן לנותני שירות בהסכם.
מסלול פיצוי: תשלום חד פעמי בגובה של 235,000 ₪ להשתלה בחו"ל, במידה ולא הוגשה תביעת שיפוי.
מסלול פיצוי: תשלום חודשי מיוחד לאחר השתלה בחו"ל או בישראל, לסוגים מיוחדים של השתלות ובהתאם לסוג ההשתלה.
טיפול מיוחד בחו"ל - שיפוי עד כ- 432,500 ש"ח לכיסוי ההוצאות בגין טיפולים מיוחדים בחו"ל.
כיסוי תחליף ניתוח
אינו כולל כיסוי תחליף ניתוח
תרופות מחוץ לסל בריאות
סל תרופות פרטי" - כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות.
הכיסוי כולל: תשלום כולל של 1,000,000 ₪ במקרה ביטוחי ראשון, ועוד 500,000 ש"ח למקרה ביטוח שני לאחר מיצוי הסכום הראשוני, או 5,000,000 ש"ח (לבחירת המבוטח) למשך כל תקופת הביטוח.
ברכישת כיסוי תרופות של 5,000,000 ש"ח - כיסוי עד 1,000,000 ₪ לתרופות off label שאינן אונקולוגיות או המטו אונקולוגיות וכן כיסוי לטיפול תרופתי במחלות נדירות (תרופות יתום) אשר אינן כלולות בסל הבריאות.
כיסוי לתרופות שאינן בסל הבריאות ואשר אושרו לשימוש על פי ההתוויה הרפואית לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח, בידי הרשות המוסמכת באחת המדינות המפורטות בפוליסה.
כיסוי לתרופות הכלולות בסל הבריאות אך לא להתוויה הרפואית אשר לשמה נדרשת התרופה למבוטח, ובלבד שההתוויה הנדרשת למבוטח אושרה על ידי הרשויות המוסמכות באחת המדינות המפורטות בפוליסה.
כיסוי כמפורט לעיל לתרופות שמחירן מעל 500 ₪ לחודש - ללא השתתפות עצמית.
תרופות שמחירן פחות מ- 500 ₪ לחודש - השתתפות עצמית נמוכה בגובה של 200 ₪ בלבד.
פיזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפול לאחר ניתוח
אינו כולל כיסוי הוצאות פיזיוטרפיה, ריפוי ועיסוק וטיפול לאחר ניתוח
הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
אינו כולל הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
התייעצות עם רופא מומחה
אינו כולל התייעצות עם רופאים מומחים
פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
אינו כולל פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
פיצוי עבור אובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי לאובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
השתתפות עצמית
תרופות שמחירן פחות מ- 500 ₪ לחודש - השתתפות עצמית בגובה של 200 ₪. עלות שירות הכרוך במתן תרופה ועד 30 ימים - 150 ₪ לכל יום.
כיסויים ושירותים נוספים
כולל כיסוי מלא לילדים ללא הגבלה.
פרמיה
₪ 82.17
תשלום חודשי

קבל הצעה לביטוח בריאות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

המידע הכלול במערכת ההשוואות עשוי להשתנות מעת לעת ולהיות לא מדויק - תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.
בריאות זה אינפומד – אתר רפואה המקיף בישראל