ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח בריאות

ברוכים הבאים למנוע השוואת ביטוחי הבריאות המתקדם בישראל המאפשר לבצע בדיקת פוליסת ביטוח בריאות לכל המשפחה לפני רכישה או העברה ממסלול למסלול, במגוון חברות הביטוח: מגדל, כלל, הראל, פניקס, ביטוח ישיר, איילון, אליהו, מנורה, ועוד.

כלל -  סל תרופות פרטיכיסוי ניתוחים פרטיים בישראל
אינו כולל כיסוי ניתוחים פרטיים בארץ
כיסוי הוצאות ניתוח חו"ל
אינו כולל הוצאות ניתוח חול
כיסוי השתלות וטיפול מיוחד בחו"ל
אינו כולל כיסוי השתלות וטיפולים מיוחדים בחול
כיסוי תחליף ניתוח
אינו כולל כיסוי תחליף ניתוח
תרופות מחוץ לסל בריאות
כיסוי לתרופות שאינו כלולות בסל הבריאות שעל פי חוק בריאות ממלכתי. סכום הפיצוי המרבי בגין כל מקרי הביטוח לכל תקופת הביטוח - 5,000,000 ₪.
סכום הפיצוי המרבי עבור תרופה שאינה תרופה אונקולוגית ו/או המטו-אונקולוגית - 1,000,000 ₪.
• הכיסוי כולל טיפול תרופתי באמצעות תרופה אשר אינה כלולה בסל הבריאות הממלכתי ואשר אושרה לשימוש על פי ההתוויה הרפואית לטיפול במצו הרפואי של המבוטח בידי הרשות המוסמכת באחת מן המדינות המוכרות כהגדרתן בפוליסה.
• טיפול תרופתי במבוטח באמצעות תרופה הכלולה בסל הבריאות המלכתי אך לא להתוויה הרפואית אשר לשמה נדרשת התרופה למבוטח ובלבד שההתוויה הנדרשת למבוטח אושרה על ידי הרשויות המוסמכות באחת מן המדינות המוכרות כהגדרתן בפוליסה.
• טיפול תרופתי בתרופה שאושרה לשימוש באחת מן המדינות המוכרות, אך לא להתוויה הרפואית לטיפול המצבו הרפואי של המבוטח, ובלבד שהתרופה הוכרה כיעילה לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח על ידי לפחות אחד מהפירסומים הקבועים לפוליסה.
• טיפול תרופתי בתרופת יתום אשר אינה כלולה בסל הבריאות הממלכתי.
פיזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפול לאחר ניתוח
אינו כולל כיסוי הוצאות פיזיוטרפיה, ריפוי ועיסוק וטיפול לאחר ניתוח
הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
אינו כולל הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
התייעצות עם רופא מומחה
אינו כולל התייעצות עם רופאים מומחים
פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
אינו כולל פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
פיצוי עבור אובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי לאובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
השתתפות עצמית
לכל תקופה של עד חודש טיפול: 200 ₪ לחודש.
לא תחול השתתפות עצמית בגין תרופות שעלותן על סך של 500 ₪ לתרופה לחודש. עלות שירות הכרוך במתן תרופה ועד 30 ימים - 150 ₪ לכל יום.
כיסויים ושירותים נוספים
אינו כולל כיסויים ושירותים נוספים
פרמיה
₪ 16.59
תשלום חודשי

קבל הצעה לביטוח בריאות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

המידע הכלול במערכת ההשוואות עשוי להשתנות מעת לעת ולהיות לא מדויק - תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.
בריאות זה אינפומד – אתר רפואה המקיף בישראל