ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח בריאות

ברוכים הבאים למנוע השוואת ביטוחי הבריאות המתקדם בישראל המאפשר לבצע בדיקת פוליסת ביטוח בריאות לכל המשפחה לפני רכישה או העברה ממסלול למסלול, במגוון חברות הביטוח: מגדל, כלל, הראל, פניקס, ביטוח ישיר, איילון, אליהו, מנורה, ועוד.

הראל -  ביטוח להשתלות וטיפולים מיוחדים בחוץ לארץכיסוי ניתוחים פרטיים בישראל
אינו כולל כיסוי ניתוחים פרטיים בארץ
כיסוי הוצאות ניתוח חו"ל
אינו כולל הוצאות ניתוח חול
כיסוי השתלות וטיפול מיוחד בחו"ל
מקרי הביטוח המכוסים בביטוח בריאות השתלות וטיפול מיוחד:
 • להשתלה אצל נותן שירות בהסכם - ינתן כיסוי מלא.
 • להשתלה אצל נותן שירות שאינו בהסכם - ינתן החזר עד מקסימום של 4,714,849 ש"ח.
 • השתלת מח עצם או תאי גזע - ינתן החזר בגובה 125,000 ש"ח.
 • השתלת איבר מבעל חיים- ינתן החזר עד מקסימום של 2,828,902 ש"ח.
 • השתלת מעי או שחלות - ינתן החזר עד מקסימום של 1,885,940 ש"ח.
 • לטיפול מיוחד בחוץ לארץ אצל נותן שירות בהסכם - ינתן כיסוי מלא.
 • לטיפול מיוחד בחוץ לארץ אצל נותן שירות שאינו בהסכם - ינתן כיסוי מלא, אך יש לשלם השתתפות עצמית.

גובה ההחזר נקבע לפי עלות ההשתלה אצל נותן שירות בהסכם במדינה בה בוצע ההליך, או מדינה דומה לה.

סוגי ההוצאות המכוסות:
 • הערכה רפואית.
 • קציר האיבר המושתל, שימור והעברת האיבר.
 • בדיקות לאיתור תורם או הפקת מח עצם - עד 300,000 ש"ח או 125,000 ש"ח, לפי המוגדר בפוליסה.
 • אשפוז בחוץ לארץ עד 120 יום לפני ו-365 יום אחרי ההליך והוצאות נלוות - עד 150,000 ש"ח.
 • הוצאות חדר ניתוח, טיסה או העברה- עד 70,723 ש"ח.
 • שהיית מלווה- עד 800 ש"ח ליום. שהיית שני מלווים - עד 1,000 ש"ח ליום.
 • המשך טיפולים הנובעים מההליך עד 12 חודשים - עד 200,000 ש"ח להשתלה. עד 100,000 ש"ח לטיפול מיוחד.
 • העברת גופה.
 • הוצאות הבאת מומחה מחוץ לארץ לטיפול מיוחד בארץ.
 • עד 6 חודשים של קצבה חודשית למועמד להשתלה - 3,500 ש"ח.
 • גמלה חודשית לאחר השתלה - משתנה לפי סוג ההשתלה. לחלק מההשתלות תנתן גמלה חודשית ל-6 או 24 חודשים. בסכומים הנעים מ- 2,000 עד 7,000 ש"ח.
 • גמלה חד פעמית לאחר טיפול מיוחד בחוץ לארץ - 10,000 ש"ח.


מסלול פיצוי במקום החזר הוצאות:
פיצוי של 20,000 ש"ח או 350,000 ש"ח, תלוי בתנאי הפוליסה.
כיסוי תחליף ניתוח
אינו כולל כיסוי תחליף ניתוח
תרופות מחוץ לסל בריאות
אינו כולל כיסוי לתרופות מחוץ לסל בריאות
פיזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפול לאחר ניתוח
אינו כולל כיסוי הוצאות פיזיוטרפיה, ריפוי ועיסוק וטיפול לאחר ניתוח
הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
אינו כולל הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
התייעצות עם רופא מומחה
אינו כולל התייעצות עם רופאים מומחים
פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
אינו כולל פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
פיצוי עבור אובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי לאובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
השתתפות עצמית
השתתפות עצמית:
 • להשתלה עם נותן שירות שלא בהסדר: 10% מההוצאה ולא יותר מ- 10,000 ש"ח.
 • לטיפול מיוחד בחוץ לארץ שלא תואם עם המבטח: 20% מההוצאה ולא יותר מ- 20,000 ש"ח.
 • הוצאות בדיקה לאיתור תורם והפקה של תאי מח עצם או תאי גזע: 10% מההוצאה ולא יותר מ- 10,000 ש"ח.
כיסויים ושירותים נוספים
אינו כולל כיסויים ושירותים נוספים
פרמיה
₪ 6.46
תשלום חודשי

קבל הצעה לביטוח בריאות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

המידע הכלול במערכת ההשוואות עשוי להשתנות מעת לעת ולהיות לא מדויק - תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.
בריאות זה אינפומד – אתר רפואה המקיף בישראל