ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח בריאות

ברוכים הבאים למנוע השוואת ביטוחי הבריאות המתקדם בישראל המאפשר לבצע בדיקת פוליסת ביטוח בריאות לכל המשפחה לפני רכישה או העברה ממסלול למסלול, במגוון חברות הביטוח: מגדל, כלל, הראל, פניקס, ביטוח ישיר, איילון, אליהו, מנורה, ועוד.

כלל -  אחריות משלים לשב"ןכיסוי ניתוחים פרטיים בישראל
כיסוי לכל הניתוחים הפרטיים בישראל מעבר למלוא הזכויות בתכנית השב"ן. הכיסוי כולל:
• בחירת מנתח פרטי.
• רופא מרדים פרטי ובחירת מועד הניתוח.
• בדיקה פתולוגית.
• עלות שתל - עד 18,000 ש"ח.
• שכר אחות לאחר ניתוח - 635 ש"ח ליום ועד 8 ימי אשפוז.
• שירותי הסעה באמבולנס לבית החולים לצורך ביצוע הניתוח.
• שתי התייעצות פרטיות עם רופא מומחה לפני ניתוח.
• גמלת החלמה לאחר ניתוח מעקפי לב כליליים או ניתוח מוח.
• כיסוי הוצאות נוספות לאחר ניתוח הכוללות: פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, שיקום כושר דיבור.
• תשלום חד פעמי למוטבים במקרה של מוות כתוצאה מניתוח בין הגילאים 25 ל- 65.
• תשלום למבוטחים המבצעים ניתוח אלקטיבי במערכת הציבורית ללא השתתפות חברת הביטוח - 50% מהסכום שהיה משולם על ידי כלל כשכר למנתח ההסכם בגין הניתוח שבוצע ולא יותר מ 3000 ש"ח בגין כל ניתוח.
• תשלום חד פעמי במקרה הידבקות במחלת האיידס כתוצאה מעירוי דם.
ומוצריו במהלך הניתוח.

הכיסוי בגין ניתוחים על פי הפוליסה מהווה ביטוח משלים, אשר עך פיו ישולמו תגמולי ביטוח בגין ניתוחים המכוסים בפוליסה, שהם מעל ומעבר להשתתפות השב"ן עד לתקרה הקבועה בפוליסה.
למימוש הכיסוי בגין ניתוח: על המבוטח לפנות לקופת חולים למימוש זכויותיו על פי השב"ן וכן לפנות לכלל למימוש זכויותיו.
הכיסוי כולל ברות ביטוח - במקרה של סיום החברות בתוכנית השב"ן או מעבר לתוכנית שב"ן בקופה אחרת זכאי המבוטח למתן רץף ביטוחי מפוליסה זו לתוכנית בעלת כיסוי ביטוחי המכסה מ"השקל הראשון" המשווקת על ידי כלל באותה העת.
כיסוי הוצאות ניתוח חו"ל
אינו כולל הוצאות ניתוח חול
כיסוי השתלות וטיפול מיוחד בחו"ל
אינו כולל כיסוי השתלות וטיפולים מיוחדים בחול
כיסוי תחליף ניתוח
אינו כולל כיסוי תחליף ניתוח
תרופות מחוץ לסל בריאות
אינו כולל כיסוי לתרופות מחוץ לסל בריאות
פיזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפול לאחר ניתוח
טיפולי פיזיותרפיה ואו ריפוי ועיסוק ע"י פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק, עד 150 ש"ח לטיפול ולא יותר מ 12 טיפולים ובכפוף להשתתפות עצמית של 20%.
הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
אינו כולל הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
התייעצות עם רופא מומחה
התייעצות לפניי ניתוח - 635 ש"ח להתייעצות.
פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
פיצוי חד פעמי בגין הידבקות במחלת האיידס או בצהבת מסוג B בסך 191,000 ש"ח.
פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
נפטר מבוטח בגילאים שבין 21 ל 65 במהלך 7 ימים מהיום בו עבר ניתוח, יפצה המבטח את המוטיבים או את יורשיו החוקיים בסכום חד פעמי של 100,000 ש"ח.
פיצוי עבור אובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי לאובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
גמלת החלמה לאחר ניתוח מעקפי לב כלליים או ניתוח מוח בגובה של 3,500 ש"ח למשך 3 חודשים.
פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
השתתפות עצמית
ניתוחים - חוות דעת שנייה בפתולוגיה, ההשתתפות העצמית היא של 25% לחוות דעת.
טיפולי פיזיוטרפיה וריפוי בעיסוק חאחר ניתוח - ההשתתפות העצמית היא של 20% לטיפול.
שיקום כושר הדיבור לאחר ניתוח או אירוע מוחי. - ההשתתפות העצמית היא של 20% לטיפול.
כיסויים ושירותים נוספים
• שיקום כושר הדיבור לאחר ניתוח או אירוע מוחי - עד 12 טיפולים, 150 ש"ח לטיפול ובכפוף לתשלום השתתפות עצמית של 20%.
פרמיה
₪ 59.40
תשלום חודשי

קבל הצעה לביטוח בריאות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

המידע הכלול במערכת ההשוואות עשוי להשתנות מעת לעת ולהיות לא מדויק - תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.
בריאות זה אינפומד – אתר רפואה המקיף בישראל