ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח בריאות

ברוכים הבאים למנוע השוואת ביטוחי הבריאות המתקדם בישראל המאפשר לבצע בדיקת פוליסת ביטוח בריאות לכל המשפחה לפני רכישה או העברה ממסלול למסלול, במגוון חברות הביטוח: מגדל, כלל, הראל, פניקס, ביטוח ישיר, איילון, אליהו, מנורה, ועוד.

מנורה -  בריאות מושלמת 2000כיסוי ניתוחים פרטיים בישראל
כיסוי לניתוחים פרטיים בארץ ובחו"ל לרבות בחירה חופשית של מנתח, רופא מרדים ביה"ח ומועד הניתוח.
• שיפוי מלא לשכר מנתח הסכם ושכר רופא מרדים בהסכם.
• הוצאות אשפוז - שיפוי מלא בבית חולים בהסכם או עד 1,808 ש"ח ליום בבית חולים אחר עד 30 ימי אשפוז כולל חדר ניתוח, בדיקה פתולוגית, שתלים(עד 21,176 ש"ח).
• שירותי אחות פרטית או פיזיוטרפיסט פרטי 516 ש"ח ליום עד 8 ימים.
• שירותי אמבולנס.
• פיצוי לניתוח אלקטיבי / חירום שבוצע ללא מעורבות או במעורבות חלקית של המבטחת בסך 413 ש"ח ליום אשפוז עד 7 ימי אשפוז.
כיסוי הוצאות ניתוח חו"ל
כיסוי מלא לכל סוגי הניתוחים בכל מקום בעולם.
• שיפוי מלא לשכר מנתח, שכר רופא מרדים, הוצרות אשפוז עד 30 ימי אשפוז, חדר ניתוח, בדיקה פתולוגית, שתלים עד 41,320 ש"ח.
• שירותי אחות פרטית או פיזיוטרפיסט פרטי 516 ש"ח ליום עד 8 ימים.
• שירותי אמבולנס.
• כיסוי להתייעצות בחו"ל לצורך ביקורת עד גובה 3,306 ש"ח.
• הוצאות הטסה במקרה שתקופת האשפוז עולות על 8 ימים, למבוטח ולמלווה אחד(אם המבוטח קטין - למבוטח ולשני מלווים).
• הוצאות הטסה רפואית עד 41,320 ש"ח.
• הוצאות שהיית מלווה החל מהיום ה 8 לאשפוז ועד ליום ה 40 לאשפוז - 516 ש"ח ליום(אם המבוטח קטין - למבוטח ולשני מלווים).
• הוצאות שהייה של המבוטח לאחר ניתוח - עד 5 ימי שהייה בחו"ל מיום השחרור מביה"ח - 516 ש"ח ליום.
• הוצאות הטסת גופה במקרה שהמבוטח נפטר.
• הבאת מומחה מחו"ל עד 20,660 ש"ח.
כיסוי השתלות וטיפול מיוחד בחו"ל
כיסוי מלא להשתלות בארץ ובחו"ל – ללא צורך באישור ממשרד הבריאות.
הכיסוי כולל בין היתר:
• כיסוי ללא תקרה להשתלה המתבצעת בבית חולים שנמצא בהסכם עם המבטחת, במקרה של השתלה המתבצעת בבית חולים שאינו בהסכם, כיסוי עד 1,000,000$.
• כיסוי לכל סוגי ההשתלות: לב,ריאה, כליות, כבד, לבלב, מעי, תאי גזע.
• כיסוי להשתלת איבר מלאכותי ואיבר מבע"ח עד לתקרה של 500,000$ .
• כיסוי כל ההוצאות הנלוות: טיסה, שהייה,איתור תורם מח עצם הטסה רפואית, טיפולי המשך.
• גמלת החלמה בגובה 6,500 ₪ למשך 24 חודשים שיפוי לתורם,בן משפחה מדרגה ראשונה עד 10,000 ₪.
• פיצוי חד פעמי בגובה 60,000$ במקרה של השתלה שבוצע ללא מעורבות המבטחת.

טיפולים מיוחדים בחו"ל – כיסוי עד לתקרה של 120,000$ ללא צורך באישור ממשרד הבריאות.
כיסוי תחליף ניתוח
אינו כולל כיסוי תחליף ניתוח
תרופות מחוץ לסל בריאות
אינו כולל כיסוי לתרופות מחוץ לסל בריאות
פיזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפול לאחר ניתוח
פיזיוטרפיסט פרטי 516 ש"ח ליום במהלך האשפוז עד 8 ימים.
הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
אינו כולל הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
התייעצות עם רופא מומחה
התייעצויות עם רופאים מומחים בארץ ובחו"ל:
• 3 התייעצויות בשנה בארץ לפני ניתוח - עד 671 ש"ח להתייעצות, השתתפות עצמית 20%.
• 2 התייעצויות בשנה שלא לצורך ניתוח - עד 516 ש"ח להתייעצות, השתתפות עצמית 25%.
• 2 התייעצויות בעת גילוי מחלה קשה - עד 1,033 ש"ח להתייעצות..
• חוות דעת שנייה בחו"ל לפני ניתוח (כולל כיסוי להוצאות טיסה במידת הצורך) - התייעצות אחת בשנת ביטוח, החזר עד 3,306 ש"ח, וכן תשלום עד 3,306 ש"ח בין רכישת כרטיס טיסה לחו"ל.
פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
• הדבקות באיידס כתוצאה מעירוי דם במהלך ניתוח בסך 450,000 ₪
• הדבקות בהפטיטיס B או C כתוצאה מעירוי דם במהלך ניתוח בסך 60,000 ₪
פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
מוות כתוצאה מניתוח, מהשתלה או מטיפול מיוחד בסך 87,804 ₪ (בתוקף למבוטח שבעת ביצוע הביטוח מלאו לו 21 שנה).
פיצוי עבור אובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי לאובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
השתתפות עצמית
• התייעצות עם רופאים מומחים - התייעצות לפניי ניתוח 20%, התייעצות שלא לפניי ניתוח 25%, התייעצות בחו"ל לצורך ביקורת 20%.
• הוצאות שהיית מלווה בעת ניתוח בחו"ל 50%.
• שירות רפואי בבית המבוטח - 26 ש"ח למבוטח.
• שירותי בדיקה תקופתית - 101 ש"ח למבוטח.
כיסויים ושירותים נוספים
חבילת כתבי שירות:
• ביקור רופא 24 שעות ביממה.
• עזרה ראשונה ברפואת שיניים – 24 שעות ביממה.
• בדיקה תקופתית בבית המבוטח.


• פיצוי בגין אשפוז כתוצאה ממחלה או תאונה - 516 ש"ח ליום, החל מהיום ה 4 ועד 4 ימי אשפוז סה"כ.
• כיסוי לתאונות דרכים ואירועי טרור.
פרמיה
₪ 73.21
תשלום חודשי

קבל הצעה לביטוח בריאות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

המידע הכלול במערכת ההשוואות עשוי להשתנות מעת לעת ולהיות לא מדויק - תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.
בריאות זה אינפומד – אתר רפואה המקיף בישראל