ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח סיעודי

ברוכים הבאים למנוע השוואת ביטוח סיעודי המתקדם בישראל המאפשר לבצע בדיקת פוליסת ביטוח סיעודי לכל המשפחה לפני רכישה או העברה ממסלול למסלול, במגוון חברות הביטוח: מגדל, כלל, הראל, פניקס, ביטוח ישיר, איילון, אליהו, מנורה, ועוד.


  מאמרים בתחום ביטוח סיעודי
סיוע מהמדינה לחולה סיעודי

המדינה מסייעת במידה חלקית ומוגבלת לחולים סיעודיים, דרך הגופים הבאים: ביטוח לאומי, משרד הבריאות וקופות החולים. דרך זו רצופה במכשולים בירוקרטיים, השתתפות עצמית והמתנה העשויה להתברר כארוכה. בכל מקרה, לצורך כיסוי מלא יותר, כדאי לרכוש ביטוח סיעודי פרטי.

ביטוח לאומי

חולה סיעודי המתגורר בביתו ,זכאי לקבל עזרה מהמוסד לביטוח לאומי מתוקף חוק ביטוח סיעוד. ההחלטה על מתן עזרה נעשית על-ידי המוסד לביטוח לאומי לאחר בדיקה של מצב בריאותו ומצבו הכלכלי. העזרה העיקרית היא במימון 15-10 שעות עבודה שבועיות של מטפלת המגיעה לבית החולה.

משרד הבריאות

חולה סיעודי או תשוש נפש (סובל מאלצהיימר או דמנציה) הנזקק לאשפוז במוסד סיעודי (מוסדות בעלי רישוי של משרד הבריאות ושלמשרד הבריאות יש הסדר אשפוז איתם) ואין לו ולמשפחתו יכולת לממן את האשפוז, יכול לפנות למשרד הבריאות לקבלת סיוע כספי, מכח חוק בריאות ממלכתי. לאחר קבלת האישור נכנסים לרשימת המתנה לקבלת סיוע כספי ממשרד הבריאות. תהליך אישור סיוע ממשרד הבריאות:

א. צוות של משרד הבריאות צריך לקבוע כי החולה זכאי לסיוע בשל מצבו הבריאותי, הכספי והסוציאלי.

ב. החולה ומשפחתו חתמו על התחייבויות לתשלום ההשתתפות באשפוז. נדרשים 2 ערבים לכל התחייבות.

ג. קיים מקום פנוי במוסד ("קבלת קוד"). הכניסה לרשימת ההמתנה היא רק לאחר השלמת סעיפים א ו-ב. המיקום ברשימת ההמתנה יקבע לפי סדרי עדיפויות של משרד הבריאות.

שלב א' – האם זכאי: על מנת להגיש בקשה לקבלת קוד, יש לפנות ללשכת הבריאות הקרובה, למחלקה לחולים כרוניים. יש להכין את המסמכים הבאים: 1. צילום תעודת זהות והספח של הקשיש 2. שאלון מידע רפואי סיעודי תפקודי אשר ממולא על ידי רופא ואחות. 3. סיכומי מחלה ומכתבי שחרור מבית חולים מהשנה האחרונה. 4. דוח איבחון סוציאלי שיוכן על ידי עובד סוציאלי. לשכת הבריאות עשויה לדרוש מסמכים נוספים,בהתאם למקרה. הבקשה מגיעה לועדה הבוחנת את החומר ומחליטה על המסגרת המתאימה לחולה.

שלב ב' – התחייבויות לתשלום: אם הוחלט שחולה הסיעודי זכאי לאשפוז, הועדה צריכה להחליט מה סכום ההשתתפות הנדרש מהחולה ומבני משפחתו. לצורך כך המשפחה תגיש: שאלון הצהרה המלווה במסמכים הבאים:

א. מסמכים של החולה ובן/בת זוגו: לעובד שכיר – אישורי הכנסה. לעצמאי – שומת מס אחרונה ממס הכנסה. פרטים לגבי קיצבת הביטוח הלאומי האחרונה. אם יש בן/בת זוג חובה לצרף אישורים על תשלומי הארנונה, משכנתא, שכ"ד, ועד בית ודמי חכירה. ב. מסמכים של ילדי החולה: לעובד שכיר או גימלאי – אישורי הכנסה לשלושת החודשים אחרונים. לעצמאי – שומת מס סופית ואחרונה של פקיד השומה. אישור מבנק למשכנתאות על משכנתא (אם קיימת), גובה ההחזר החודשי ומועד סיום המשכנתא. לאחר שהחליטה על גובה ההשתתפות של כל אחד מבני המשפחה, הועדה מחתימה כל אחד מבני המשפחה על כתב התחייבות לתשלום חודשי ניתן להגיש ערר על סכום ההשתתפות שנקבע, ע"י פניה בכתב לוועדת ערר בצירוף מסמכים המוכיחים את הטענות. את הערר יש להגיש דרך העובדת הסוציאלית של לשכת הבריאות.

בריאות זה אינפומד – אתר רפואה המקיף בישראל