ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח בריאות

ברוכים הבאים למנוע השוואת ביטוחי הבריאות המתקדם בישראל המאפשר לבצע בדיקת פוליסת ביטוח בריאות לכל המשפחה לפני רכישה או העברה ממסלול למסלול, במגוון חברות הביטוח: מגדל, כלל, הראל, פניקס, ביטוח ישיר, איילון, אליהו, מנורה, ועוד.

ביטוח ישיר -  רפואה פרטית מקיפהכיסוי ניתוחים פרטיים בישראל
שיפוי מלא לכל הניתוחים בארץ לנותני שירות שבהסכם, פרט לסעיף החריגים שבפוליסה.
נותני שירות שלא בהסכם לרבות מנתח, שיפוי עד תקרת הסכום המשולם לנותני שירות שבהסכם.
הכיסוי כולל:
• בחירת המנתח ובית החולים
• כיסוי הוצאות שכר מנתח, מרדים, הוצאות חדר ניתוח
• הוצאות אשפוז - החזר עד תקרה של 1,970 ₪ ליום אשפוז ולא יותר מ 30 ימי אשפוז
• אחות פרטית במהלך ניתוח עד 550 ₪ ליום ולא יותר מ-8 ימים
• כיסוי לשתלים במהלך ניתוח עד 16,500 ₪
• שיפוי בגין עלות התייעצות עם המנתח לפני ואחרי הניתוח
• פיזיותרפיה לאחר ניתוח - עד 1,100 ₪, ועד 90 יום לאחר הניתוח
• כיסוי לבדיקה פתולוגית.
• שירותי הסעה באמבולנס
• פיצוי כספי למבוטח שביצע את הניתוח במסגרת קופת החולים ללא מעורבות המבטח - החזר של כמחצית מההוצאות שנחסכו למבטח.
כיסוי הוצאות ניתוח חו"ל
שיפוי מלא לכל הניתוחים בחו"ל לנותני שירות שבהסכם, פרט לסעיף החריגים שבפוליסה.
נותני שירות שלא בהסכם לרבות מנתח, שיפוי עד תקרת הסכום המשולם לנותני שירות שבהסכם.
הכיסוי כולל:
• כיסוי להוצאות שכר מנתח ומרדים, הוצאות חדר ניתוח ואחות פרטית.
• הוצאות ביה"ח בחו"ל - מלוא העלות בהתאם לסכום הקבוע בהסכם לגבי אותו סוג ניתוח.
• שיפוי בגין עלות התייעצות עם המנתח לפני ואחרי הניתוח.
• אחות פרטית - החזר עד לתקרה של 770 ₪ ל יום ולא יותר מ 8- ימים.
• כיסוי לבדיקה פתולוגית.
• כיסוי לשתלים במהלך ניתוח עד 27,500 ₪
• כיסוי להוצאות טיסה ושהייה למבוטח ומלווים בניתוחים מיוחדים בחו"ל - כרטיס טיסה למבוטח עד 10,120 ₪, כרטיס טיסה והוצאות שהייה למלווה עד 7,590 ₪
• כיסוי להטסה רפואית - החזר עד תקרה של 25,300 ₪
• כיסוי להטסת גופה - החזר עד תקרה של 25,300 ₪
כיסוי השתלות וטיפול מיוחד בחו"ל
• כיסוי מקיף להשתלות, עד 6,600,000 ₪ לכל השתלה
• גמלה חודשית לאחר השתלה בגובה 5,500 ₪ לחודש, לתקופה של שנתיים

• טיפולים מיוחדים בחו"ל עד 660,000 ₪ גם במידה שהטיפולים ניתנים לביצוע בארץ, אך סיכויי ההצלחה בחו"ל גבוהים יותר.
כיסוי תחליף ניתוח
• טיפול רפואי הבא להחליף ניתוח ובתנאי שהטיפול החלופי צפוי להביא לתוצאות דומות לתוצאות הניתוח הנדרש
• סכום השיפוי המרבי לטיפול הוא 000 ,220 ₪
תרופות מחוץ לסל בריאות
כיסוי מירבי לתרופות עד 6,600,000 ₪ לכל מבוטח ולכל תקופת הביטוח.

כיסוי לתרופות שאינן נמצאות בסל התרופות של קופת החולים, או תרופות הנמצאות אך קופת החוליםלא מאשרת קבלתן עקב התוויה רפואית שונה מזו של המבוטח. תרופות אונקולוגיות והמטואונקלוגיות המוגדרת כ- OFF LABLE
• סכום השיפוי המרבי לכל מקרי הביטוח בגין תרופות יתום הינו 1,100,00 ₪ לכל תקופת הביטוח
הכיסוי לתרופות בכפוף להשתתפות עצמית של המבוטח
פיזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפול לאחר ניתוח
פיזיותרפיה לאחר ניתוח - החזר עד תקרה של 1,000 ₪, ולא יאוחר מ - 90 ימים לאחר הניתוח.
הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
אינו כולל הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
התייעצות עם רופא מומחה
החזר כספי בגין התייעצות עם רופא מומחה, עד 550 ₪ זכאות ל- 3 התייעצויות בכל שנה
השתתפות עצמית בשיעור 20%
פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
אינו כולל פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
פיצוי בגובה 88,000 ₪ עקב מוות כתוצאה מניתוח
פיצוי עבור אובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי לאובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
בניתוח בארץ - החזר של עד 550 ₪ ליום ועד 7 ימי החלמה במוסד הבראה בעקבות ניתוחי לב, ועד 30 יום לאחר הניתוח
פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
השתתפות עצמית
• תרופות - השתתפות עצמית כמפורט בדף פרטי הביטוח
לתרופות הנמצאות בסל אך בהתוויה למחלה שאינה מחלתו של המבוטח - השתתפות עצמית שוטפת של 550 ₪ למרשם. לא תחול השתתפות עצמית לתרופה שעלותה מעל 3,000 ₪
• התייעצות עם מומחים - השתתפות עצמית של 20%
כיסויים ושירותים נוספים
• פיצוי עקב אשפוז כתוצאה ממחלה - פיצוי בגובה 330 ₪ ליום (החל מהיום הרביעי) ועד 4 ימים לכל מקרה ביטוח ומקסימום זכאות ל- 20 ימי אשפוז בכל שנת ביטוח.
• פיצוי עקב אשפוז כתוצאה מתאונה - פיצוי בגובה 330 ₪ ליום (החל מהיום הרביעי) ועד 4 ימים לכל מקרה ביטוח ומקסימום זכאות ל- 20 ימי אשפוז בכל שנת ביטוח
פרמיה
₪ 89.00
תשלום חודשי

קבל הצעה לביטוח בריאות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

המידע הכלול במערכת ההשוואות עשוי להשתנות מעת לעת ולהיות לא מדויק - תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.
בריאות זה אינפומד – אתר רפואה המקיף בישראל