ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח בריאות

ברוכים הבאים למנוע השוואת ביטוחי הבריאות המתקדם בישראל המאפשר לבצע בדיקת פוליסת ביטוח בריאות לכל המשפחה לפני רכישה או העברה ממסלול למסלול, במגוון חברות הביטוח: מגדל, כלל, הראל, פניקס, ביטוח ישיר, איילון, אליהו, מנורה, ועוד.

מגדל -  ביטוח להשתלות ולטיפולים מיוחדים בחוץ לארץכיסוי ניתוחים פרטיים בישראל
אינו כולל כיסוי ניתוחים פרטיים בארץ
כיסוי הוצאות ניתוח חו"ל
אינו כולל הוצאות ניתוח חול
כיסוי השתלות וטיפול מיוחד בחו"ל
ביטוח בריאות להשתלות וטיפולים מיוחדים מעניק כיסוי:
 • להשתלה אצל נותן שירות בהסכם - ינתן כיסוי מלא.
 • להשתלה אצל נותן שירות שאינו בהסכם - ינתן החזר עד 4,500,000 ש"ח.
 • לטיפול מיוחד בחוץ לארץ אצל נותן שירות בהסכם - ינתן כיסוי מלא.
 • לטיפול מיוחד בחוץ לארץ אצל נותן שירות שאינו בהסכם - יוחזרו עד 851,000 ש"ח.
 • להשתלת תאי גזע בישראל מדם המבוטח- החזר בגובה 215,000 ש"ח.
 • להשתלת איבר שגודל במעבדה- החזר בגובה 215,000 ש"ח.
 • להשתלת איבר מבעל חיים- החזר עד תקרה של 2,500,000 ש"ח.
 • להשתלת מעי או שחלות או רחם - החזר עד תקרה של 1,600,000 ש"ח, ולא יעלה על הסכום המקסימלי הנדרש במדינה בה התבצעה ההשתלה

סוגי ההוצאות המכוסות:
 • הערכה רפואית- עד 85,100 ש"ח
 • איתור והפקת תאי גזע- עד 215,000 ש"ח
 • המשך טיפולים הנובעים מהפרוצדורה - עד 215,000 ש"ח.
 • הוצאות טיפול רפואי בחוץ לארץ בשל ההשתלה או הטיפול המיוחד- עד 8,600 ש"ח לשבוע ועד תקרה של 215,000 ש"ח
 • העברת או הטסת המבוטח ומלווה, כולל הוצאות טיסה.
 • שהיית מלווה- עד 850 ש"ח ליום. שהיית שני מלווים - עד 1,701 ש"ח ליום. עד תקרה של 65,000 ש"ח
 • הוצאות הבאת מומחה מחוץ לארץ לטיפול מיוחד בארץ- עד 215,000 ש"ח.
 • העברת גופה.
 • קצבה חודשית למועמד להשתלה - 5,500 ש"ח. עד 6 חודשים. רק למבוטח המרותק למיטתו.
 • גמלה חודשית לאחר השתלה, פרט להשתלת תאי גזע - גמלה חודשית, עד 24 חודשים בסכום של 5,500 ש"ח. מבוטח במצב סיעודי לפני גיל 60 יכול להאריך את הגמלה עד 60 חודשים.


לחילופין, ניתן לקבל פיצוי חד פעמי להשתלה בחוץ לארץ שבוצעה ללא השתתפות המבטח- בסך 250,000 ש"ח. לא ינתן החזר הוצאות בנוסף לפיצוי
כיסוי תחליף ניתוח
אינו כולל כיסוי תחליף ניתוח
תרופות מחוץ לסל בריאות
אינו כולל כיסוי לתרופות מחוץ לסל בריאות
פיזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפול לאחר ניתוח
אינו כולל כיסוי הוצאות פיזיוטרפיה, ריפוי ועיסוק וטיפול לאחר ניתוח
הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
אינו כולל הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
התייעצות עם רופא מומחה
אינו כולל התייעצות עם רופאים מומחים
פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
אינו כולל פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
פיצוי עבור אובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי לאובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
השתתפות עצמית
אין
כיסויים ושירותים נוספים
אינו כולל כיסויים ושירותים נוספים
פרמיה
₪ 18.50
תשלום חודשי

קבל הצעה לביטוח בריאות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

המידע הכלול במערכת ההשוואות עשוי להשתנות מעת לעת ולהיות לא מדויק - תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.
בריאות זה אינפומד – אתר רפואה המקיף בישראל