ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח בריאות

ברוכים הבאים למנוע השוואת ביטוחי הבריאות המתקדם בישראל המאפשר לבצע בדיקת פוליסת ביטוח בריאות לכל המשפחה לפני רכישה או העברה ממסלול למסלול, במגוון חברות הביטוח: מגדל, כלל, הראל, פניקס, ביטוח ישיר, איילון, אליהו, מנורה, ועוד.

איילון -  מרשם זהבכיסוי ניתוחים פרטיים בישראל
הפוליסה מכסה את כל עלויות ניתוח המבוצע בארץ באמצעות ספק השירותים שבהסכם עם החברה.
מבוטח אשר יבצע ניתוח במסגרת קופת חולים ללא תביעת החברה יפוצה ב – 50% מטופס ההתחייבות של קופת החולים ובנוסף יקבל המבוטח פיצוי של 700 ש"ח לכל יום אשפוז ועד 7 ימים סה"כ כתוצאה מהניתוח.
• שיפוי ניתוח פלסטי לאחר תאונת דרכים.
• שרותי הסעה באמבולנס עד לתקרת התעריף הרשמי של מגן דוד אדום.
• משדר קרדיאלי עד לתקרה של 1,000 ₪.
• הוצאות שהייה למלווה 200 ₪ ליום בכפוף להשתתפות עצמית של 25%.
כיסוי הוצאות ניתוח חו"ל
זהה להוצאות שניתנות במסגרת ביצוע ניתוחים בישראל
כיסוי השתלות וטיפול מיוחד בחו"ל
במסגרת הביטוח, יכוסו העלויות הבאות: השתלת ריאה, לב, כליה, לבלב, כבד וכל שילוב ביניהם וכן השתלה של מח עצמות מתורם אחר עד לתקרת סכום של 5,000,000 ש"ח להשתלות ו-500,000 ש"ח לניתוחים ו/או טיפולים מיוחדים בחו"ל.
במידה והמבוטח יעבור השתלה בחו"ל שלא באמצעות המבטח יקבל פיצוי על סך 100,000 ש"ח.
לטיפול/ניתוח מיוחד בחו"ל יקבל פיצוי של 25,000 ש"ח.
גמלת החלמה בעקבות השתלה - למבוגר ₪5,000 לילד ₪2,500.
כיסוי תחליף ניתוח
אינו כולל כיסוי תחליף ניתוח
תרופות מחוץ לסל בריאות
אינו כולל כיסוי לתרופות מחוץ לסל בריאות
פיזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפול לאחר ניתוח
פיזיותרפיה ו/או שירותי אח/אחות פרטיים באשפוז עד 14 יום 500 ₪ ליום אשפוז.
הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
אינו כולל הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
התייעצות עם רופא מומחה
2 התייעצויות עם הרופא המנתח עד לסכום של 700 ₪ כ"א.
חוות דעת שנייה במקרה של ניתוח המצריך הרדמה כללית עד סכום של 700 ₪ ובהשתתפות עצמית של 25%.
חוות דעת שנייה על ידי רופא מומחה בכיר ממרכז רפואי בחו"ל ובהשתתפות עצמית של 25%
פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
אינו כולל פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
פיצוי במקרה מוות מניתוח 70000 ₪.
פיצוי עבור אובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי לאובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
הוצאות שיקום לאחר ניתוח לב 10,000 ₪ , השתתפות עצמית של 25%.
פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
פיצוי במקרה סיעוד כתוצאה מניתוח לחודש 2,500 ₪.
השתתפות עצמית
• הוצאות שהייה למלווה 200 ₪ ליום בכפוף להשתתפות עצמית של 25%.
• חוות דעת שנייה במקרה של ניתוח המצריך הרדמה כללית עד סכום של 700 ₪ ובהשתתפות עצמית של 25%.
• חוות דעת שנייה על ידי רופא מומחה בכיר ממרכז רפואי בחו"ל ובהשתתפות עצמית של 25%
• הוצאות שיקום לאחר ניתוח לב 10,000 ₪ , השתתפות עצמית של 25%.
כיסויים ושירותים נוספים
תגמול למבוטחת בשמירת הריון 200 ₪ לכל יום אשפוז ועד 90 יום.
פרמיה
₪ 92.00
תשלום חודשי

קבל הצעה לביטוח בריאות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

המידע הכלול במערכת ההשוואות עשוי להשתנות מעת לעת ולהיות לא מדויק - תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.
בריאות זה אינפומד – אתר רפואה המקיף בישראל