ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח סיעודי

ברוכים הבאים למנוע השוואת ביטוח סיעודי המתקדם בישראל המאפשר לבצע בדיקת פוליסת ביטוח סיעודי לכל המשפחה לפני רכישה או העברה ממסלול למסלול, במגוון חברות הביטוח: מגדל, כלל, הראל, פניקס, ביטוח ישיר, איילון, אליהו, מנורה, ועוד.

כלל -  אחריות אישית לעתיד פיצוי לכל החייםהגדרת זכאות לביטוח (ADL)
המבוטח ייחשב כבעל צורך סיעודי:
1. אם כתוצאה מליקוי גופני ו/או מחלה ו/או תאונה נזקק המבוטח לעזרה ממשית יומיומית שבהיעדרה אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו לפחות 2 מתוך 6 פעולות שאחת מהן היא אי שליטה על הסוגרים, או 3 מתוך 6 פעולות.
2. המבוטח הוא "תשוש נפש".
תקופת תשלום הפיצוי
כל החיים.
תקופת המתנה
60 יום.
פיצוי
• פיצוי לפי בחירת המבוטח.
• פיצוי חודשי מלא למבוטח שהפך לבעל צורך סיעודי בין אם המבוטח שוהה בביתו או במוסד סיעודי.
פיצוי מקסימאלי
₪ 20,000.00
גיל כניסה מקסימאלי
55
סוג פרמיה
פרמיה משתנה.
פיצוי במקרה מוות
פיצוי למוטב במקרה בו נפטר המבוטח בטרם חלפו 12 חודשים ממועד קרות מקרה הביטוח.
פיצוי לשיקום
אינו כולל פיצוי לשיקום
השתתפות עצמית
אינו כולל השתתפות עצמית
כיסויים ושירותים נוספים
• סכום ביטוח מינימלי בגובה של 3000 ₪ בפרמיה קבועה, וסכום ביטוח מקסימלי בגובה של 20,000 ₪ בפרמיה קבועה או משתנה ע"פ בחירת המבוטח (סכום הביטוח ניתן לרכישה ביחידות של 1000 ₪ כל אחת).
• קיבוע הפרמיה החל מגיל 60.
• אפשרות לעבור לפוליסה בפרמיה קבועה בכל עת במהלך תקופת הביטוח ללא פגיעה ברצף הזכויות.
• זכאות לצבירת ערכי סילוק בעת שהפוליסה משולמת.
• שחרור מתשלום פרמיות כל עוד המבוטח בעל צורך סיעודי.
פרמיה חודשית בש"ח לכל 1,000 ₪ סכום ביטוח
₪ 0.95

קבל הצעה לביטוח סיעודי

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

המידע הכלול במערכת ההשוואות עשוי להשתנות מעת לעת ולהיות לא מדויק - תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.
בריאות זה אינפומד – אתר רפואה המקיף בישראל