ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח בריאות

ברוכים הבאים למנוע השוואת ביטוחי הבריאות המתקדם בישראל המאפשר לבצע בדיקת פוליסת ביטוח בריאות לכל המשפחה לפני רכישה או העברה ממסלול למסלול, במגוון חברות הביטוח: מגדל, כלל, הראל, פניקס, ביטוח ישיר, איילון, אליהו, מנורה, ועוד.

כלל -  מדיכלל בייסיק - כיסוי להשתלות ותרופותכיסוי ניתוחים פרטיים בישראל
אינו כולל כיסוי ניתוחים פרטיים בארץ
כיסוי הוצאות ניתוח חו"ל
אינו כולל הוצאות ניתוח חול
כיסוי השתלות וטיפול מיוחד בחו"ל
כיסוי מלא עבור השתלת איבר באמצעות נותן שירות שבהסכם
• תקרת תגמולי הביטוח לפי הפירוט:
השתלת איבר באמצעות נותן שירות אחר 5,000,000₪
השתלת תאי גזע - 250,000 ₪
השתלת מח עצם עצמית - 150,000 ₪
טיפול רפואי מיוחד בחו"ל - ₪1,000,000
• בדיקת הערכה רפואית Evaluation - במצטבר עבוד 2 בדיקות - 100,000 ₪
• הוצאות התאמה, שימור והעברת איבר - 100,000 ₪
• הוצאות בדיקות איתור מח עצם ותאי גזע - 100,000 ₪
• הוצאות טיפולים רפואיים בחו"ל - 100,000 ₪
• הוצאות כרטיס טיסה - במחלקת תיירים והוצאות העברת יבשתית סבירות, ללא מגבלת סכום נוספת
• הטסה רפואית - 100,000 ₪
• הוצאות לשהייה בחו"ל - 1,000 ₪ ליום למבוטח ולמלווה יחיד במצטבר, 2,000 ₪ ליום למבוטח ולשני מלווים (למבוטח קטין), ועד 65 יום
• רכישת אביזר לב מלאכותי - 400,000 ₪
• הטסת גופה חו"ח - ללא מגבלת סכום
• הוצאות טיפולי המשך - 230,000 ₪, ועד 6 חודשים
• הבאת מומחה לישראל - 200,000 ₪
• גמלת החלמה בעקבות השתלה:
גמלת החלמה להשתלת כבד, לב, ריאה פיצוי כן מוסף לא או לב-ריאה בחו"ל- 7,000 ₪ לחודש, עד 24 חודשים
גמלת החלמה להשתלת כבד, לב, ריאה או לב-ריאה בישראל - 3,500 ₪ לחודש, עד 12 חודשים
גמלת החלמה להשתלת כליה, כליה-לבלב, או מח עצמות בחו"ל - 4,000 ₪ לחודש, עד 24 חודשים
גמלת החלמה להשתלת כליה, כליה-לבלב, או מח עצמות בישראל - 2,000 ₪ לחודש, עד 12 חודשים
• פיצוי בגין טיפול מיוחד חו"ל - 15,000 ₪
• גמלה חודשית למועמד להשתלה - 8,000 ₪, ועד 6 חודשים
כיסוי תחליף ניתוח
אינו כולל כיסוי תחליף ניתוח
תרופות מחוץ לסל בריאות
כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות (המאושרות לשימוש ע"פ הגדרתן בביטוח זה):
• סכום השיפוי המרבי בגין כל מקרי הביטוח עד לתקרה של 5,000,000 ₪
• סכום השיפוי המרבי בגין תרופה שאינה אונקולוגית ו/ או המטואונקולוגית - 1,000,000 ₪
• עלות השירות הכרוך במתן התרופה - 150 ₪ לכל יום, ועד 30 ימים
• עלות חודשית מרבית לתרופה לפי מחיר מרבי מאושר, גינה תחול השתתפות עצמית - 500 ₪ לחודש לתרופה
פיזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפול לאחר ניתוח
אינו כולל כיסוי הוצאות פיזיוטרפיה, ריפוי ועיסוק וטיפול לאחר ניתוח
הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
הפוליסה אינה כוללת כיסוי לשירותים אמבולטוריים,
ניתן להרחיבה ולכלול כיסויים אמבולטוריים
התייעצות עם רופא מומחה
אינו כולל התייעצות עם רופאים מומחים
פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
אינו כולל פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
מוות כתוצאה מהשתלה או טיפול מיוחד - 50,000 ₪
פיצוי עבור אובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי לאובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
השתתפות עצמית
• בהשתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל - ללא השתתפות עצמית
• ברכישת תרופות: 200 ₪ לתרופה לחודש. לא תחול השתתפות עצמית בגין תרופות, שעלותן לפי המחיר במרבי, עולה על סך של 500 ₪ לתרופה לחודש
• שירותי ביקור רופא בבית - 52 ₪ (כולל מע"מ) לביקור
• שירותי מעבדה עד בית - 45 ₪ (כולל מע"מ) לביקור
• שירותי ייעוץ פסיכולוגי:
במפגש עם פסיכולוג קליני/ עובד סוציאלי קליני/ פסיכותרפיסט - (140 ש"ח) כולל מע"מ לכל פגישה
במפגש עם פסיכיאטר - 280 ש"ח (כולל מע"מ) לכל פגישה
• חוות דעת שנייה - השתתפות כפי שמצוין ברשימת התחומים
כיסויים ושירותים נוספים
• שירותי מוקד ייעוץ טלפוני לעזרה ראשונה, ע"י רופא כללי במוקד השירות - 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע (למעט יום כיפור) ללא מגבלת פניות וללא השתתפות עצמית
• שירותי ביקור רופא בבית - ללא מגבלת פניות ובכפוף לתשלום השתתפות עצמית
• שירוי מעבדה עד הבית ע"י רופא או אחות - דגימת דם (למנויים מגיל 5 ומעלה), משטח גרון, בדיקת שתן, משטח אף, תרבית שתן, משטח אוזן, משטח עין - השירות כפוף לתשלום השתתפות עצמית
• שירותי ייעוץ פסיכולוגי - ע"י ייעוץ טלפוני ו/ או שיחות אישיות: (בכפוף להשתתפות עצמית)
במפגשים אישיים: מפגש עם פסיכולוג קליני/ עובד סוציאלי קליני/ פסיכותרפיסט - עד 10 פגישות אישיות
מפגש עם פסיכיאטר - עד 2 פגישות אישיות
• חוות דעת שניה בחו"ל מאת רופא מומחה בתחום הרפואי הרלוונטי ובגובה השתתפות עצמית לפי רשימת התחומים
פרמיה
₪ 40.00
תשלום חודשי

קבל הצעה לביטוח בריאות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

המידע הכלול במערכת ההשוואות עשוי להשתנות מעת לעת ולהיות לא מדויק - תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.
בריאות זה אינפומד – אתר רפואה המקיף בישראל