ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח סיעודי

ברוכים הבאים למנוע השוואת ביטוח סיעודי המתקדם בישראל המאפשר לבצע בדיקת פוליסת ביטוח סיעודי לכל המשפחה לפני רכישה או העברה ממסלול למסלול, במגוון חברות הביטוח: מגדל, כלל, הראל, פניקס, ביטוח ישיר, איילון, אליהו, מנורה, ועוד.

הראל -  הראל Golden Care - יתרון 65 פיצוי לכל החיים.הגדרת זכאות לביטוח (ADL)
די בתשישות נפש כולל אלצהיימר או די באי יכולת לבצע - 3 פעולות כל שהן מתוך פעולות היום יום (פעולות ה- ADL), או 2 פעולות שאחת מהן היא שליטה על הסוגרים כדי שהמבוטח יוגדר כסיעודי.
תקופת תשלום הפיצוי
כל החיים.
תקופת המתנה
60 יום.
פיצוי
• פיצוי חד פעמי במצב מזכה, השווה למכפלת התגמול הסיעודי החודשי שרכש ב- 10, בנוסף לתגמול הסיעודי החודשי.
• סכום תגמול סיעודי עד 20,000 ש"ח לחודש, שיתקבל לאחר תקופת המתנה קצרה של 60 יום. • סכום הפיצוי המתקבל אינו מקוזז עם ביטוחים אחרים כגון: ביטוח לאומי, ביטוחים משלימים וביטוחים מסחריים אחרים.
פיצוי מקסימאלי
₪ 20,000.00
גיל כניסה מקסימאלי
60
סוג פרמיה
פרמיה קבועה.
פיצוי במקרה מוות
• יורשיו החוקיים של מבוטח שנפטר לפני גיל 65 יהיו זכאים להחזר כספי בגובה ההפרש שבין דמי הביטוח ששולמו, לבין דמי הביטוח שהיו משולמים על פי תוכנית הראל golden care במסלול פרמיה קבועה לאותה תקופת פיצוי ולאותו גובה תגמול סיעודי, על פי גיל הכניסה של המבוטח לביטוח, ובתנאי שלא קיבל תגמול סיעודי.
• מענק ירושה - בן/בת הזוג המבוטח המוטב, יהא זכאי לפיצוי חד פעמי וילדי המבוטח המוטבים יהיו זכאים לביטוח סיעודי או לפיצוי חד פעמי בהתאם לבחירת המבוטח במידה והמבוטח נפטר לאחר גיל 65, ובתנאי ששולמה פרמיה מלאה עד גיל 65, ושהמבוטח לא קיבל תגמול סיעודי.
פיצוי לשיקום
80% מהוצאות שיקום בפועל ועד תקרה בגובה 50,000 ₪ (לא יותר ממכפלת סכום הפיצוי החודשי ב-10).
השתתפות עצמית
אינו כולל השתתפות עצמית
כיסויים ושירותים נוספים
• כיסוי מלא בגין: תאונת דרכים או תאונת עבודה או אירוע טרור.
• ערך מסולק - המבוטח זכאי לתגמול סיעודי מופחת גם לאחר שהפסיק לשלם את דמי הביטוח.
• ערך פדיון - במקרה שגובה התגמול הסיעודי החודשי המסולק נמוך מ-800 ש"ח (עם התשלום תבוטל הפוליסה).
• הטבה לילדי מבוטח שנפטר - הנחה בגובה 50% לתקופה של 3 שנים עם רכישת תוכנית ביטוח סיעוד מקבילה.

יחד עם הכיסויים הביטוחיים תקבל את כתב השרות "דואגים בשבילך". כתב שרות זה יעניק לך שירותים שונים, חלקם בעלות השתתפות עצמית נמוכה, שיעזרו לך בהתמודדות עם המצב החדש. שירותים אלו כוללים בין היתר:
• מטפלת למצב טרום סיעודי עד לקבלת אישור הזכאות או שלילתו מהמוסד לביטוח לאומי או מחברת הביטוח לתקופה שלא תעלה על 6 שבועות.
• סיוע בקבלת מטפל עובד זר או מטפלת סיעודית ישראלית.
• ייעוץ כללי בנושא סיעוד וסיוע בעניין זכאות המבוטח על-פי חוק ביטוח לאומי וקופת חולים.
• סיוע בהתאמת הבית המבוטח הסיעודי וסיוע במציאת מוסד סיעודי או בית אבות מתאים.
• ייעוץ רפואי וייעוץ פסיכולוגי טלפוני למבוטח ולבני משפחתו.
• הזמנה ואספקת תרופות ומוצרים לבית המבוטח.
• שירותי מעבדה וחיסונים בבית המבוטח.
פרמיה חודשית בש"ח לכל 1,000 ₪ סכום ביטוח
₪ 34.81

קבל הצעה לביטוח סיעודי

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

המידע הכלול במערכת ההשוואות עשוי להשתנות מעת לעת ולהיות לא מדויק - תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.
בריאות זה אינפומד – אתר רפואה המקיף בישראל