ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח סיעודי

ברוכים הבאים למנוע השוואת ביטוח סיעודי המתקדם בישראל המאפשר לבצע בדיקת פוליסת ביטוח סיעודי לכל המשפחה לפני רכישה או העברה ממסלול למסלול, במגוון חברות הביטוח: מגדל, כלל, הראל, פניקס, ביטוח ישיר, איילון, אליהו, מנורה, ועוד.

הפניקס -  סיעודי 360 בפרמיה קבועה- פיצוי לכל החיים עם 60 חודהגדרת זכאות לביטוח (ADL)
א. מבוטח אשר מוגדר כתשוש נפש (כהגדרתו בפוליסה) או כחולה אלצהיימר (כהגדרתו בפוליסה) או שאינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה) מהפעולות היומיומיות הבאות: 3 מתוך 6 הפעולות לעיל, יהיה זכאי ל - 100% מהתגמול הסיעודי. ב. מבוטח אשר אינו מסוגל לבצע באופן מוחלט 2 מתוך 6 הפעולות שלפחות אחת מהם הנה אי שליטה על הסוגרים יהיה זכאי ל - 100% מהתגמול הסיעודי. הפעולות: • לקום ולשכב • להתלבש ולהתפשט • להתרחץ • לאכול ולשתות • לשלוט על הסוגרים • ניידות
תקופת תשלום הפיצוי
כל החיים.
תקופת המתנה
60 חודשים.
פיצוי
• סכום התגמול למבוטח השוהה במוסד סיעודי גבוה יותר, פי 2.2, מסכום הביטוח למטופל הסיעודי בבית: לדוגמא: אם סכום הביטוח שנבחר הוא 5,000 ₪ - בעת היותו מטופל סיעודי בבית יקבל 5,000 ₪ כל חודש ובעת היותו מטופל סיעודי במוסד יקבל 11,000 ₪.
• אין התקזזות במקרה של כיסוי חופף מחברות ביטוח אחרות.
פיצוי מקסימאלי
₪ 22,000.00
גיל כניסה מקסימאלי
70
סוג פרמיה
פרמיה קבועה.
פיצוי במקרה מוות
במות המבוטח ישולם מענק למוטבים של מבוטח שנפטר בהתמלא התנאים המצטברים הבאים:
א .המבוטח היה מטופל סיעודי.
ב . חלפה תקופת ההמתנה.
ג . שולמו פרמיות עבור שנת ביטוח אחת לפחות.
ד . שולמו למבוטח תגמולי ביטוח בסך מינימאלי של חודש סיעודי אחד אך פחות מ- 12 חודשי תשלום סיעודי.
המענק אשר ישולם למוטבים יהיה בגובה השלמה של התגמול הסיעודי ל- 12 חודשי תגמול סיעודי.
פיצוי לשיקום
מבוטח ששילם פרמיות לפחות 24 חודשים והפך למטופל סיעודי )כמוגדר בהגדרת הזכאות לעיל( זכאי לשיפוי בגין שיקום לאחר השתתפות עצמית של 20% עד 3,000 ₪ לחודש, למשך תקופה של עד 6 חודשים לכיסוי הוצאות מיוחדות כמו ריפוי בעיסוק, פיזיוטרפיה, טיפול נפשי ועוד.
השתתפות עצמית
שיפוי בגין שיקום לאחר השתתפות עצמית של 20% עד 3,000 ₪ לחודש.
כיסויים ושירותים נוספים
• כיסוי למטופל סיעודי כתוצאה מאירוע טרור - המבוטח יהיה זכאי לקבל פיצוי סיעודי מהפוליסה והיה ונפגע בפעולת טרור, גם אם נמצא זכאי לפיצוי ו/או טיפול מגורם ממשלתי, עד לתקרה של 10,279 ₪ (לפי מדד בסיס אפריל 2006).
• במשך התקופה שבה ישולמו על ידי המבטח תגמולי סיעוד חודשיים, ישוחרר המבוטח הנמצא במצב סיעודי מתשלום הפרמיה, לביטוח זה בלבד.
• ערך מסולק - לפוליסה ערך סילוק בהתאם לגיל כניסה של המבוטח. • הפרמיות הן פרמיה חודשית לכל 2,200 ₪ סכום פיצוי במוסד או 1,000 ₪ סכום פיצוי בבית. סכומי פיצוי גבוהים יותר ידרשו פרמיה גבוהה יותר.
פרמיה חודשית בש"ח לכל 1,000 ₪ סכום ביטוח
₪ 13.53

קבל הצעה לביטוח סיעודי

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

המידע הכלול במערכת ההשוואות עשוי להשתנות מעת לעת ולהיות לא מדויק - תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.
בריאות זה אינפומד – אתר רפואה המקיף בישראל