ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח בריאות

ברוכים הבאים למנוע השוואת ביטוחי הבריאות המתקדם בישראל המאפשר לבצע בדיקת פוליסת ביטוח בריאות לכל המשפחה לפני רכישה או העברה ממסלול למסלול, במגוון חברות הביטוח: מגדל, כלל, הראל, פניקס, ביטוח ישיר, איילון, אליהו, מנורה, ועוד.

הראל -  הראל ש.ר.פ. Extraכיסוי ניתוחים פרטיים בישראל
כיסוי מורחב לניתוחים בהשתתפות עצמית בגובה 3,000 ₪ לניתוח.
הכיסוי כולל:
• שכר מנתח פרטי.
• שכר רופא מרדים.
• חדר ניתוח.
• ייעוץ פרטי לפני הניתוח.
• חוות דעת נוספת לגבי הצורך בניתוח.
• בדיקה פתולוגית.
• תותבת.
• אשפוז עד 30 ימים, אח/ות פרטי/ת והסעה באמבולנס.
• פיצוי מיוחד בגין ביצוע ניתוח במערכת הציבורית.
• פיצוי בגין ניתוח שבוצע בבי"ח פרטי וקופת חולים משתתפת בהוצאותיו.
כיסוי הוצאות ניתוח חו"ל
לניתוח בחו"ל חלים כללי ניתוח בישראל עד גובה הזכאות בארץ.
כיסוי השתלות וטיפול מיוחד בחו"ל
כיסוי להשתלות הבאות: לב, לב-ריאה, ריאה, כבד, כליה, לבלב, מח עצם. כיסוי להשתלת מח עצם עצמית, כיסוי להשתלות מעי, כיסוי להשתלת שחלות, כיסוי להשתלת איבר מבע"ח (כשהפרוצדורה אינה נסיונית)
בעת הצורך בהשתלה, יבחר המבוטח באחד משני המסלולים הבאים:
• מסלול א'
הכיסוי כולל: אשפוז 60 יום לפני השתלה ועד 305 יום אחריה, נסיעה לחו"ל ושהייה בחו"ל של המבוטח ומלווה או שני מלווים במקרה שהמבוטח הינו קטין, טיפולי המשך לאחר השתלה, השתתפות בהוצאות איתור תורם מח עצם, הוצאות הפקת מח עצם מדם טבורי ודם היקפי. ובנוסף: קצבה חודשית למועמד להשתלה, כיסוי ללא תקרה להטסה רפואית שתואמה ע"י החברה, פיצוי חודשי לאחר ההשתלה למשך 24 חודשים.
כיסוי מלא ללא תקרה במרכזים רפואיים שבהסכם, במרכזים רפואיים אחרים, סכום הביטוח המירבי בסך 1,000,000$, להשתלת מעי ושחלות כיסוי עד לתקרה בגובה 400,000$ ולהשתלת איבר מבע"ח כיסוי עד לתקרה בגובה 600,000$.
• מסלול ב':
פיצוי חד-פעמי בסך 50,000 $ שישולם לאחר ביצוע ההשתלה.
פיצוי חודשי לאחר השתלה למשך 6 חודשים. מסלול זה נותן פיתרון לביצוע השתלה במדינות כגון: מזרח אירופה, המזרח הרחוק וכד'.

טיפולים מיוחדים בחו"ל:
• לטיפול מיוחד בחו"ל בתיאום המבטח – כיסוי מלא.
• לטיפול מיוחד בחו"ל שבוצע ללא תיאום עם המבטח – השתתפות עצמית ע"י המבוטח בגובה 20% מההוצאה בפועל ולא יותר מסכום ההשתתפות העצמית הנקוב בדף פרטי הביטוח
כיסוי תחליף ניתוח
אינו כולל כיסוי תחליף ניתוח
תרופות מחוץ לסל בריאות
כיסוי לתרופות שאינן ברשימת התרופות בסל הבריאות (חוק בריאות ממלכתי), או שאינן מכוסות למבוטח במסגרת הסל בשל התוויה הקבועה בסל השונה מהצורך הנדרש למבוטח.
כיסוי לתרופות שאושרו לצורך הנדרש למבוטח בישראל, בארה"ב, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד, שוויץ, נורבגיה, איסלנד, אחת מהמדינות החברות באיחוד האירופי לפני מאי 2004, או במסלול הרישום המרכזי של האיחוד האירופי (emea).
סכום ביטוחי מירבי בסך 1,000,000 ₪ המתחדש אחת לשלוש שנים. כיסוי upgrade לתרופות הנרכשות במסגרת השב"ן (הביטוח המשלים) בקופת החולים.
פיזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפול לאחר ניתוח
אינו כולל כיסוי הוצאות פיזיוטרפיה, ריפוי ועיסוק וטיפול לאחר ניתוח
הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
אינו כולל הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים
התייעצות עם רופא מומחה
• שני ייעוצים פרטיים עם טובי הרופאים המומחים בעת גילוי אחת מהמחלות הבאות: סרטן, אי ספיקת כליות, שבץ מוחי, התקף לב, עיוורון ונכות מלאה ותמידית.
• רופא מלווה אישי - שירות ייחודי המאפשר למבוטח במקרים רפואיים מוגדרים, לקבל מידע, ייעוץ רפואי נוסף וליווי בתהליך אבחון מחלה, לפני ובעת טיפול רפואי והחלמה ממצב רפואי. למנוי המתמודד עם מצב רפואי או מחלה, יצוות מנהל רפואי אישי שהינו רופא מומחה, אחות על פי הצורך ומתאמת שירות, אשר ילוו אותו ואת בני משפחתו בתהליך קבלת ההחלטות הרפואיות משלב האבחנה ובמשך הטיפול הרפואי וההחלמה למשך 3 חודשים.
פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
אינו כולל פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
פיצוי בסך 75,000 ₪ במקרה של מוות כתוצאה מביצוע ניתוח.
פיצוי עבור אובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
פיצוי בסך 2,000 ₪ לתקופה של עד 24 חודשים, כתוצאה מביצוע ניתוח.
פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
השתתפות עצמית
• כיסוי מורחב לניתוחים בהשתתפות עצמית בגובה 3,000 ₪ לניתוח.
• השתלות בארץ ובחו"ל וטיפולים מיוחדים בחו"ל – $15,000 לטיפול מיוחד שלא תואם ע"י החברה.
• תרופות מיוחדות - כנקוב בדף פרטי הביטוח.
• שירותים רפואיים ייחודיים – השתתפות עצמית בהתאם לשירות הניתן.
• לחיות בריא – השתתפות עצמית בהתאם לשירות הניתן.
• מנוי בעת "אירוע לב" – 70% ממחיר המשדר הקרדיאלי באותה עת.
כיסויים ושירותים נוספים
• שירות רפואי לילי בבית המבוטח - מסירת אנמנזה רפואית, בדיקה גופנית, קבלת תרופות (לפי רשימה), מרשם לתרופות, בדיקת א.ק.ג. באמצעות קרדיו-ביפר, הפנייה להמשך טיפול הפנייה לחדר מיון תעודה רפואית, השתתפות עצמית בסך 25 ₪ לביקור.
• מוקד מידע טלפוני - שירותי מידע ברפואת ילדי, שירותי מידע ברפואת משפחה, שירותי מידע ברפואת נשים, שירותי מידע לדיאטה ותזונה נכונה, שירותי מידע ברפואה גריאטרית, שירות פסיכולוגי, השירות ניתן 24 שעות ביממה.
• שירות סיוע וייעוץ פסיכולוגי - 12 פגישות טיפוליות בשנה למבוטח פגישה ראשונה בהשתתפות עצמית בסך 80 ₪, 11 פגישות נוספות בהשתתפות עצמית בסך 100 ₪ כל אחת. השירות ניתן באמצעות מטפלים מיומנים ומקצועיים שבהסכם בפריסה ארצית.
• שירותי חירום ועזרה ראשונה לשיכוך כאבי שיניים.
• לחיות בריא – שירותי רפואה מונעת ואיכות חיים.
השירות כולל: ייעוץ דיאטטי ותזונה נכונה, הרזיה רפואית, טיפול בליקויי למידה, גמילה מעישון, הפגת מתחים, טיפוח כושר גופני, הטיפול ניתן בהשתתפות עצמית, למספר פגישות כמפורט בכתב השירות.
פרמיה
₪ 71.08
תשלום חודשי

קבל הצעה לביטוח בריאות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

המידע הכלול במערכת ההשוואות עשוי להשתנות מעת לעת ולהיות לא מדויק - תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.
בריאות זה אינפומד – אתר רפואה המקיף בישראל