ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח חיים
ביטוח מחלות קשות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח סיעודי

ברוכים הבאים למנוע השוואת ביטוח סיעודי המתקדם בישראל המאפשר לבצע בדיקת פוליסת ביטוח סיעודי לכל המשפחה לפני רכישה או העברה ממסלול למסלול, במגוון חברות הביטוח: מגדל, כלל, הראל, פניקס, ביטוח ישיר, איילון, אליהו, מנורה, ועוד.

הפניקס -  סיעודי 360 בפרמיה משתנה - פיצוי ל 8 שנים.הגדרת זכאות לביטוח (ADL)
תקופת תשלום הפיצוי
תקופת המתנה
פיצוי
פיצוי מקסימאלי
גיל כניסה מקסימאלי
סוג פרמיה
פרמיה משתנה.
פיצוי במקרה מוות
אינו כולל פיצוי במקרה מוות
פיצוי לשיקום
אינו כולל פיצוי לשיקום
השתתפות עצמית
לשיפוי בגין שיקום - השתתפות עצמית של 20% עד 3,000 ₪ לחודש,
כיסויים ושירותים נוספים
שיפוי לשיקום - מבוטח ששילם פרמיות לפחות 24 חודשים והפך למטופל סיעודי, זכאי לשיפוי בגין שיקום לאחר השתתפות עצמית של 20% עד 3,000 ₪ לחודש, למשך תקופה של עד 6 חודשים לכיסוי הוצאות מיוחדות כמו ריפוי בעיסוק, פיזיוטרפיה, טיפול נפשי ועוד. כיסוי למבוטח סיעודי כתוצאה מאירוע טרור - המבוטח יהיה זכאי לקבל פיצוי סיעודי מהפוליסה והיה ונפגע בפעולת טרור ובניכוי תגמול סיעודי מהמדינה/ביטוח לאומי כמפורט בסעיף 5.10 לפוליסה עד לתקרה של 10,000 ₪ ערך סילוק - לפוליסה ערכי סילוק בהתאם לגיל כניסה של המבוטח. • הפרמיות הן פרמיה חודשית לכל 2,200 ₪ סכום פיצוי במוסד או 1,000 ₪ סכום פיצוי בבית. סכומי פיצוי גבוהים יותר ידרשו פרמיה גבוהה יותר.
פרמיה חודשית בש"ח לכל 1,000 ₪ סכום ביטוח


קבל הצעה לביטוח סיעודי

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

המידע הכלול במערכת ההשוואות עשוי להשתנות מעת לעת ולהיות לא מדויק - תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.
בריאות זה אינפומד – אתר רפואה המקיף בישראל